Tempus-D4

Overføre lønnsgrunnlag i form av arbeidet tid til Tripletex

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Denne integrasjonen krever at du har Tripletex Komplett

Denne integrasjonen sender tid for lønn/fakturering beregnet fra tidsregistrering i Tempus D4 til Tripletex. Kan også hente ansatte, prosjekter og aktiviteter fra Tripletex og lagre dem i Tempus D4.

NB: denne integrasjonen krever at du har Komplett eller bransje-løsning i Tripletex.

Slik deles dataen

Tripletex
Tempus-D4
Timeføring
Timeføring (Salary/Timesheet) sendes fra Tempus-D4 til Tripletex
Tripletex
Tempus-D4
Ansatte
Sendes fra Tripletex til Tempus-D4
Tripletex
Tempus-D4
Prosjekt
Sendes fra Tripletex til Tempus-D4
Tripletex
Tempus-D4
Aktivitet
Sendes fra Tripletex til Tempus-D4
Tripletex
Tempus-D4
Lønnsart
Sendes fra Tripletex til Tempus-D4
Tripletex
Tempus-D4

Hvordan kommer jeg i gang?

Besøk denne siden for mer informasjon om å komme i gang.

Integrasjonspartner

Infobric Time AS