Time & Control ( Tid og Kontroll)

Integrasjonen vår er designet for å forenkle HR, timeregistrering, ferie og fravær, prosjektstyring og administrasjon av ansatte for våre kunder. Med Time & Control kan du automatisere mange av dine arbeidsoppgaver.

Kategori

ProsjektRapporteringReise/UtleggTimeføring

Integrasjonspartner

Tid og Kontroll AS

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Våre kunder oppretter ansattprofiler i vår applikasjon, og denne informasjonen synkroniseres med Tripletex. Kunden oppretter også nye prosjekter i vår applikasjon. Alle kontrakter som er knyttet til prosjekter, samt ansettelseskontrakter for ansatte, blir lagret i vår programvare, inkludert HMS-dokumentasjon og annen nødvendig dokumentasjon. All registrering av arbeidstimer, prosjekttimer, vaktplanlegging, sjekklister og mer, utføres i vår applikasjon. Godkjenning av timer og overføring til Tripletex håndteres også gjennom vår applikasjon.

Dette omfatter:

  • Ansatte
  • Arbeidstimer
  • Ferie og fravær
  • Prosjekter
  • Prosjekttimer
  • Kundens informasjon

All denne informasjonen blir automatisk overført til Tripletex, og eventuelle endringer som skjer på vår plattform blir også oppdatert. Arbeidstimer må godkjennes før de overføres til Tripletex, og dette gir kundene full kontroll over nøyaktige timer og riktig lønnsberegning.

Slik deles dataen

Tripletex
Time & Control ( Tid og Kontroll)
Ansatt
ingen
Tripletex
Time & Control ( Tid og Kontroll)
Kunde
ingen
Tripletex
Time & Control ( Tid og Kontroll)
Prosjekt
ingen
Tripletex
Time & Control ( Tid og Kontroll)
Produkt
ingen
Tripletex
Time & Control ( Tid og Kontroll)
Timeliste
Timer må godkjennes før disse sendes til tripletex
Tripletex
Time & Control ( Tid og Kontroll)

Hvordan kommer jeg i gang?

Time & Control har utviklet et eget kontrollpanel som gjør det enkelt for kunden å integrere systemene. Kunden trenger bare å legge til integrasjonstoken og vil motta umiddelbar godkjenning. Vi jobber også med å lage en opplæringsvideo som vil være tilgjengelig for våre kunder og veilede dem gjennom hele prosessen.