Timerabbit

Fileksport av timer til lønn
Kom i gang

Kategori

Timeføring

Integrasjonspartner

Timerabbit AS
Falkenborgvegen 9
7044 Trondheim

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Timerabbit er et timeføringssystem som passer til de fleste bransjer.

Før timer med Timerabbit og eksporter timelister i et filformat som er tilpasset Tripletex for rask og enkel lønnskjøring.
Integrasjonen passer for firma som i stor grad har timelønnede ansatte.

Hvordan gjøres det:
Timerabbit har eksportformat klart for aktivering på firmaets konto.
Sørg for at ansattnummer og lønnsarter er likt registrert både i Timerabbit og Tripletex, slik at filen
med lønnsdata blir kjent igjen av Tripletex.
Hent timelister, velg eksportformat, lagre filen og hent den inn igjen i Tripletex eller send til
regnskapsfører.
Se Timerabbit sine hjelpesider for utfyllende informasjon.