Jira, av Tiny Elephant

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Jira, av Tiny Elephant

— Et system som passer for konsulentbedrifter som fører timer i Jira med Tempo.

Integrasjonen sender timelister fra Jira til Tripletex med nødvendig informasjon og konto og kunde slik at man enkelt kan fakturere ut fra det grunnlaget som finnes Jira.

Disse passer integrasjonen for:

  • IT konsulenter

Slik fungerer det:

Systemet sender kunder fra Tripletex til Jira tempo, man godkjenner timelister i tempo, så sendes disse fordelt ut på kunder som ordre i Tripletex.

Slik kommer du i gang:

  • Ta kontakt med Tiny Elephant så kan de sette den opp for deg.

Integrasjonspartner

Tiny Elephant
Adresse:
Frydenbergveien 46b
0575 Oslo