Visma Total Årsoppgjør

Kategori

Årsavslutning

Integrasjonspartner

Visma Software AS
Karenslyst Allé 56
0277 Oslo

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Total Årsoppgjør

— Komplett årsoppgjør integrert med Tripletex

Total Årsoppgjør er det mest brukervennlige og logiske systemet for innrapportering til Altinn for alle selskapsformer. Appen er et komplett årsoppgjør med alle skjema og ligningspapirer direkte integrert med regnskapsprogrammet Tripletex.

Disse passer integrasjonen for:

 • Alle regnskapsførere med kjennskap til årsoppgjør kan benytte Total Årsoppgjør for enklere innrapportering.

Vi anbefaler å delta på kurs for effektiv oppstart med programmet.

Slik fungerer det:

 • Komplett årsoppgjør
 • Notesenter med automatisk genererte noter
 • Årsberetning, generalforsamlingsprotokoll og fullstendighetserklæring
 • Alle ligningsskjemaer for aktuell selskapstype mv
 • Støtter alle selskapsformer
 • Integrasjon med Altinn – import og eksport
 • Systemintegrasjon med Tripletex og en rekke ERP-systemer
 • Saldobalanseimport (direkteintegrasjon og filbasert)
 • Oppslag på bilagsnivå/scannet bilag
 • Revisjonsegenskaper
 • Tilleggsposteringer
 • Automatiske systemposteringer med posteringsbilag
 • Brukerstøtte direkte fra programmet
 • Eget community med supportartikler mv.
 • Alltid oppdatert
 • Import av selskapsopplysninger fra Brønnøysund
 • Eierregister
 • Anleggskartotek
 • Fleksibelt årsregnskap med en rekke rapporter og spesifikasjoner
 • Egen modul Total Periode for perioderapportering og utarbeidelse av resultat- og likviditetsbudsjett
 • Egen modul Total Aksjebok for ajourhold av aksjeeierbok mv

Slik kommer du i gang:

Hei 👋 Usikker på hvilken løsning som passer for deg? Chat med en av våre selgere!