Uniifire Insights

Henter informasjon fra Tripletex og flere datakilder gjennom vår skybaserte plattform Uniifire for rapportering i Power BI
Kom i gang

Kategori

Rapportering

Integrasjonspartner

Exsitec AS

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Med Uniifire Insights (drevet av Power BI) kan du utnytte potensialet i virksomhetens data ved å hente informasjon fra en eller flere datakilder gjennom vår skybaserte integrasjonsplattform Uniifire og visualisere dataene i fine rapporter og dashboards.
Vår starter-pakke inneholder Power BI Dashboards for:

  • Periode (resultat, balanse, KPI)
  • Salg og faktura
  • Prosjekt & time

Disse kan du videreutvikle, eller lage egne dashboards fra bunnen av. Vi kan selvfølgelig støtte dere ved behov.
Det er mulig å kombinere data fra Tripletex med andre kilder som for eksempel CRM, timer, prosjekt osv.

Slik deles dataen

Tripletex
Uniifire
Aktiviteter
Fra Tripletex til Uniifire
Tripletex
Uniifire
Hovedbok
Inkl. kontoer, regnskapsperioder, MVA-typer, bilag, bilagstyper. Fra Tripletex til Uniifire
Tripletex
Uniifire
Fakturaer
Inkl. betalingstyper. Fra Tripletex til Uniifire
Tripletex
Uniifire
Valuta
Fra Tripletex til Uniifire
Tripletex
Uniifire
Avdelinger
Fra Tripletex til Uniifire
Tripletex
Uniifire
Ansatte
Fra Tripletex til Uniifire
Tripletex
Uniifire
Varelager
Fra Tripletex til Uniifire
Tripletex
Uniifire
CRM
Fra Tripletex til Uniifire
Tripletex
Uniifire
Land
Fra Tripletex til Uniifire
Tripletex
Uniifire
Bestillinger
Fra Tripletex til Uniifire
Tripletex
Uniifire
Produkter
Inkl. rabattgrupper, produktenheter, leverandørprodukter. Fra Tripletex til Uniifire
Tripletex
Uniifire
Prosjekter
Fra Tripletex til Uniifire
Tripletex
Uniifire
Tidsregistrering
Fra Tripletex til Uniifire
Tripletex
Uniifire
Leverandører
Fra Tripletex til Uniifire
Tripletex
Uniifire

Hvordan kommer jeg i gang?

For informasjon om hvordan du kommer i gang med integrasjonen, følg denne linken.