Vipps Oppgjør

Automatisert bokføring oppgjør Vipps

Hva hjelper integrasjonen meg med?

  • Integrasjon henter automatisk oppgjør fra Vipps per Vipps nummer (MSN nummer)
  • postering går direkte over til regnskap på hovedboks konti oppgitt i bestillingsskjema
  • Oppretter 3 bilagslinjer per oppgjør:

Linje1: Beløp Utbetalt
Linje2: Total beløp Gebyrer
Linje3 : Mellomregningskonto eller kundereskontro for transaksjoner fra Vipps

Slik deles dataen

Tripletex
Vipps Oppgjør
Hovedbok
Oppretter bilag
Tripletex
Vipps Oppgjør

Hvordan kommer jeg i gang?

Bestill integrasjon her :
https://tally.so/r/3xY0bG