Vipps

Automatisk bokføring av oppgjørsrapporter fra Vipps

Denne integrasjonen tilbyr enkel tilkobling

Vi har laget en egen markedplass for integrasjoner inne i Tripletex, hvor du raskt og enkelt kan koble deg til et av systemene som ligger tilgjengelig.

Kategori

Betalingstjenester

Integrasjonspartner

iizy AS
Luramyrveien 40
4313 Sandnes

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Denne integrasjonen automatiserer bokføring av oppgjørsrapportene fra Vipps slik at du har regnskapet oppdatert daglig. Beløpene som føres er innbetalingen fra kunder, kostnadsføringen av Vipps sine gebyrer samt beløpet som Vipps utbetaler til bedriftens bankkonto. Hvilke regnskapskontoer som benyttes blir vi enige med deg og din regnskapsfører om.

Slik deles dataen

Tripletex
Vipps
Bilag
Sendes fra Vipps til Tripletex
Tripletex
Vipps

Hvordan kommer jeg i gang?

Gå til denne siden for å bestille integrasjonen.