Kategori

ÅrsavslutningIntegrasjoner

Integrasjonspartner

Visma Software as
Karenlyst allé 56
0277 Oslo

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Kobler Visma Finale og Tripletex sammen, slik at data fra regnskapssystemet overføres automatisk til årsavslutning. Det reduserer sjansen for feil og sparer deg for verdifull tid.

— Siden 1988 har Visma Finale produktene vært markedsledende innen årsavslutning.

Visma Finale produktene tar over der økonomisystemene stopper, og hjelper deg med årsregnskap, noteopplysninger, skatteoppgaver, skatteberegning, avskrivninger, driftsmiddeloversikt, aksjeoversikt, avstemming, dokumentasjon, analyse- og nøkkeltallrapporter, perioderapporter, prognoserapporter, konsernregnskap,  kontantstrømoppstilling m.m.

I tillegg til årsoppgjør har Visma Finale også andre produkter som er integrert mot Tripletex: Avstemming, rapportering og konsolidering.

Integrasjonen gir tilgang til regnskapets saldotall og underliggende transaksjoner. Dette er særlig viktig i forbindelse med bruk av Visma Finale Avstemming hvor transaksjonstilgang er nødvendig for blant annet å gjennomføre en komplett bankavstemming. Med Visma Finale Avstemming kan alle relevante balansekonti og eventuelle resultatkonti avstemmes og dokumenteres.

Visma Finale produktene er tett integrert med Tripletex og en rekke andre økonomisystemer.

Slik kommer du i gang:

Oppsett for enkeltstående selskap

I Tripletex

Sørg for at tilleggstjenesten «Integrasjoner» er aktivert:

 • Gå til Selskap->Mitt abonnement i menyen på venstre side og aktiver modulen «Integrasjoner» dersom dette ikke er gjort allerede.
 • Opprett API brukernøkkel for Visma Finale.

Velg din egen bruker øverst i menyen på venstre side og klikk på Min profil.

 • Velg API-TILGANG fra menyen øverst i bildet (velg eventuelt MER for å få tilgang til alle valgene).
 • Klikk NY NØKKEL.
 • Velg “VismaFinale” i Applikasjonsnavn.
 • I «Gi nøkkelen et navn» kan du skrive “Visma Finale”.
 • Klikk OPPRETT NØKKEL.

I Finale

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

 • Brukernøkkel-ID settes til koden Brukernøkkel-ID du opprettet i Tripletex.
 • Org.Nr skal ikke fylles ut.

Oppsett for regnskapsbyrå

I Tripletex

Sørg for at tilleggstjenesten API 2.0 er aktivert:

 • Gå til Selskap->Vår kundeside i menyen på venstre side og kryss av for API 2.0 dersom dette ikke er gjort allerede.

Opprett API brukernøkkel for Visma Finale.

 • Velg din egen bruker øverst i menyen på venstre side.
 • Velg API-TILGANG fra menyen øverst i bildet (velg eventuelt MER for å få tilgang til alle valgene).
 • Klikk NY NØKKEL.
 • Velg “VismaFinale” i Applikasjonsnavn.
 • I «Gi nøkkelen et navn» kan du skrive “Visma Finale”.
 • Kryss av for Regnskapskontorets brukernøkkel.
 • Klikk OPPRETT NØKKEL.

Gi tilgang til klientene

 • Slå opp aktuelle klienter i kundeoversikten
 • Velg KLIENTTILGANG i menyen øverst i bildet.
 • Klikk på knappen for å legge til ansatte (til høyre for LAGRE-knappen) og legg til “Visma Finale”.
 • Velg “Standardrettigheter for regnskapsførere” som Rettighetsmal.
 • Klikk LEGG TIL ANSATT.

I Finale

Integrasjonen kan enten sette opp for hver enkelt klient i Firmaopplysninger, eller felles for alle klienter i Byråopplysninger.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

 • Brukernøkkel-ID settes til koden Brukernøkkel-ID du opprettet i Tripletex.
 • OrgNr settes til klientens organisasjonsnummer.

Felles regnskapsintegrasjon setter du opp i Tilleggsfunksjoner -> Byråopplysninger.

 • Brukernøkkel-ID settes til koden Brukernøkkel-ID du opprettet i Tripletex.
 • Org.Nr settes til %ORGNR% (Ordet ORGNR med prosenttegn foran og etter). Ved pålogging til Tripletex benyttes da det organisasjonsnummeret som er registrert i firmaopplysningene.