Window§hopping Manager

Kategori

Kassesystem

Integrasjonspartner

Data Nova AS
Gyldenløves gate 48
0260 Oslo

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Automatisert overføring av kasseoppgjør til Tripletex. Overfører data fra kasseoppgjørene i Data Nova. Overfører omsetning fordelt på omsetninggrupper og MVA, fordelt på oppgjørsformer og endring i kontantbeholdning. Det kan også inkluderes i overføring varekost og beholdningsendring.

Disse passer integrasjonen for:

Kunder som har kassesystem fra Data Nova AS.
Kunder som har nettbutikk fra Data Nova AS.
Regnskapsførere med kunder som har kassesystem fra Data Nova AS

Slik fungerer det:

Automatisk overføring av bilag fra et eller flere kassesystem.
Bilag ved kontantsalg, fakturaer laget i kassen, fakturabetalinger fra kassen, opprettelse og endring av kunder ved fakturaoverføring.

Slik kommer du i gang:

Kunden må ha gyldig lisens på WindowShopping Manger eller WebERP fra Data Nova AS. Det må settes opp MVA konto og regnskaps konto på salgsgrupper.
Det må settes opp regnskaps kontoer i systemet, slik at disse stemmer overens med regnskapsfører sine regnskapssystemer.
Disse punktene settes opp av kunde i samarbeid med Data Nova AS.

Slik deles dataen

Tripletex
Window§hopping Manager
Regnskap
Informasjon om regnskap sendes fra Tripletex til Window§hopping Manager
Tripletex
Window§hopping Manager
Bilag
Informasjon om bilag sendes fra Window§hopping Manager til Tripletex
Tripletex
Window§hopping Manager