Årsavslutning fra Wolters Kluwer

Kategori

Årsavslutning

Integrasjonspartner

Wolters Kluwer Norge AS
Østensjøveien 27
0661 Oslo

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Årsavslutning fra Wolters Kluwer

— Komplett verktøy for profesjonell årsavslutning

Foreta årsavslutning på en rasjonell og effektivt måte. Du får et komplett verktøy for profesjonelle årsavslutninger.

Disse passer integrasjonen for:

 • Programmet er skreddersydd for revisorer og regnskapsfolk med god hjelp fra mange av våre brukere.

Slik fungerer det:

Programmet er svært enkelt å komme i gang med. En enkel og strukturert arbeidsgang hjelper deg hele veien. Du får en sikker og pålitelig dokumentasjon for hele årsavslutningen og dermed bedre kontroll. Du slipper dobbeltarbeid og sparer tid. Benytter du vårt skatteprogram, overføres opplysninger lynraskt til og fra årsavslutning, næringsoppgave, skattenote, aksjonærnote, egenkapitalnote og disponering blir automatisk utfylt. Årsavslutning gir deg ganske enkelt en herlig arbeidsflyt!

Programmet inneholder følgende:

 • Integrasjoner til de fleste regnskapssystemer i Norge med mulighet for å se hele hovedboken direkte i programmet
 • Import av regnskapsinformasjon iht. SAF-T standarden (Standard Audit File Tax)
 • Nedlasting av klientinformasjon og roller fra Enhetsregisteret
 • Registrering av tilleggsposteringer
 • Automatisk postering av disponering
 • Effektiv styring av kontoer i programmets linjeinndeling
 • Praktiske notemaler for standardnoter og frinoter
 • Helautomatisk skattenote, aksjonærnote, egenkapitalnote
 • Årsregnskap på norsk og engelsk
 • Konsernregnskap
 • Feilkontroll
 • Kontantstrømoppstilling
 • Årsberetning
 • Anleggsregister
 • Avstemming
 • Rapport for kontospesifisert regnskap
 • Rapport for spesifisert næringsoppgave
 • Eksport til PDF, regneark og tekstbehandler
 • Digital signatur (Bank-ID)
 • Innsending av årsregnskap til Altinn

Slik kommer du i gang: