WooCommerce av Finix

Integrasjonen skal fasilitere for sømløs ordreoverføringer, kundeoverføringer, produkt opprettelse og synk, i tillegg til varelager.

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Denne integrasjonen skal hjelpe kundene med å oppnå en automatisert flyt for netthandelsbedriften sin hvor data skal flyte automatisk mellom systemene WooCommerce og Tripletex.

Slik deles dataen

Tripletex
WooCommerce av Finix
Ordre
Data sendes mellom begge systemer
Tripletex
WooCommerce av Finix
Kunde
Data sendes mellom begge systemer
Tripletex
WooCommerce av Finix
Lager
Data sendes mellom begge systemer
Tripletex
WooCommerce av Finix
Produkt
Data sendes mellom begge systemer
Tripletex
WooCommerce av Finix