WooCommerce av Maco

Kategori

Nettbutikk

Integrasjonspartner

Maksimer AS
Nordre Nøstekai 1
5005 Bergen

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Integrasjonen kobler sammen din nettbutikk med Tripletex og sparer deg for tid.

— Verdens mest brukte nettbutikk

Integrasjonen mellom Tripletex og WooCommerce leveres som en sky-tjeneste. Enkel installasjon. 100% automatisert ordreoverføring. Ingen manuelle operasjoner.

Disse passer integrasjonen for:

  • WooCommerce brukere

Slik fungerer det:

Varedata fra Tripletex til WooCommerce

  • Varedata fra varekortet i Tripletex oppdateres i WooCommerce nettbutikken

Ordre fra WooCommerce til Tripletex

  • Ordrer som kommer i WooCommerce overføres til Tripletex som en webordre til behandling

B2B: Kunder fra Tripletex til WooCommerce

  • Opprett og vedlikehold kundedata i Tripletex mens de handler i nettbutikken.

Slik går du frem:

Ta kontakt på post@maksimer.no for mer informasjon, priser og avtaleinngåelse.