WooCommerce

Verdens mest brukte nettbutikk. Varer, varelager, ordrer, kunder og betaling overføres automatisk til og fra Tripletex

Fordeler

  • Helautomatisert overføring av ordre
  • Overføre kunder fra Tripletex til WooCommerce for B2B
  • Helautomatisert overføring av varer

Dette trenger du

  • Ingen tekniske krav

WooCommerce

— Verdens mest brukte nettbutikk

Integrasjonen mellom Tripletex og WooCommerce leveres som en sky-tjeneste. Enkel installasjon. 100% automatisert ordreoverføring. Ingen manuelle operasjoner.

Disse passer integrasjonen for:

  • WooCommerce brukere

Slik fungerer det:

Varedata fra Tripletex til WooCommerce

  • Varedata fra varekortet i Tripletex oppdateres i WooCommerce nettbutikken

Ordre fra WooCommerce til Tripletex

  • Ordrer som kommer i WooCommerce overføres til Tripletex som en webordre til behandling

B2B: Kunder fra Tripletex til WooCommerce

  • Opprett og vedlikehold kundedata i Tripletex mens de handler i nettbutikken.

Slik går du frem:

Ta kontakt på post@maksimer.no for mer informasjon, priser og avtaleinngåelse.

Denne integrasjonen er utviklet av:Maksimer AS

Kontakt: post@maksimer.no Tel: 55 91 31 35

Nordre Nøstekai 1 5005 Bergen