Z-POS

— Overføring av regnskapsdata til Tripletex
Kom i gang

Kategori

Kassesystem

Integrasjonspartner

MABU AS
Semsbyveien 124
3170 SEM

Hva hjelper integrasjonen meg med?

— Dynamisk kasseløsning som tilpasses de fleste bransjer

API-integrasjonen forenkler overføring av regnskapsdata, og sparer både tid og penger for både bruker og regnskapsfører. Etter førstegangsoppsett vil systemet automatisk overføre dagsoppgjørene (Z-Rapporter) fortløpende til Tripletex.

Systemet kan settes opp til å sende flere forskjellige typer rapporter, samt hyppighet på hvor ofte disse skal sendes. Filen sendes da til forhåndsdefinert epostadresse i GBAT10 format. Rapporten kan sendes daglig, ukentlig og månedlig. I tillegg settes det opp ønsket tidspunkt på dagen. Systemet vil deretter sende rapporten automatisk på det ønskede tidspunktet. Dersom maskinen er avskrudd på tidspunktet hvor rapporten skal genereres, vil den bli sendt neste gang maskinen blir skrudd på.

Slik deles dataen

Tripletex
Z-POS
Dagsoppgjør
Informasjon om dagsoppgjør sendes fra Z-POS til Tripletex
Tripletex
Z-POS