Z-POS

Dynamisk kasseløsning som tilpasses de fleste bransjer

Fordeler

 • Enkelt i bruk
 • Fil oversendes regnskapsfører automatisk
 • Spar penger på regnskapsføring!

Dette trenger du

 • Gyldig lisens på Z-POS Admin

Z-POS Butikkdata

— Dynamisk kasseløsning som tilpasses de fleste bransjer

Z-POS Regnskapsintegrasjon er enkelt å sette opp, og kan settes opp av kunde selv eller ved bistand fra MABU AS. Etter førstegangsoppsett vil systemet automatisk generere filer og sende disse til forhåndsdefinert adresse (Normalt direkte til regnskapsfører).

Disse passer integrasjonen for:

 • Bedrifter som ønsker en enkel og rimelige løsning.
 • De som ønsker at rapportene blir oversendt automatisk, uten behov for menneskelig innblanding.

Slik fungerer det:

 • Systemet kan settes opp til å sende flere forskjellige typer rapporter, samt hyppighet på hvor ofte disse skal sendes.Filen sendes da til forhåndsdefinert epostadresse i GBAT10 format.
 • Rapporten kan sendes daglig, ukentlig og månedlig. I tillegg settes det opp ønsket tidspunkt på dagen.
 • Systemet vil deretter sende rapporten automatisk på det ønskede tidspunktet.
 • Dersom maskinen er avskrudd på tidspunktet hvor rapporten skal genereres, vil den bli sendt neste gang maskinen blir skrudd på.

Slik kommer du i gang:

 • Kunden må ha gyldig lisens på Z-POS Admin
 • Det må settes opp MVA konto og regnskaps konto på salgsgrupper
 • Det må settes opp regnskaps kontoer i systemet, slik at disse stemmer overens med regnskapsfører sine regnskapssystemer.

Disse punktene settes opp av kunde eller i samarbeid med MABU AS.

Denne integrasjonen er utviklet av:MABU AS

Kontakt: post@mabu.no Tel: 48 48 19 10

Semsbyveien 124 3170 SEM