Zettle

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Zettle

iizy sin integrasjon bokfører daglig salg, gebyrer og utbetalinger fra iZettle inn i Tripletex.

Disse passer integrasjonen for:

Alle som benytter Zettle sine betalingsløsninger, kassasystem eller nettbutikk.

Slik fungerer det:

Integrasjonen settes opp med en kontoplan for hvordan de forskjellige typene posteringer som innbetalinger, Zettle-gebyrer, utbetalinger etc. skal føres i regnskapet og så bokfører den daglig både betalingene fra kundene og utbetalingene fra Zettle til deres bankkonto som direkte inn i Tripletex.

Slik kommer du i gang:

Gå til https://iizy.no/zettle/, fyll ut skjemaet under «Aktiver integrasjon» med ditt organisasjonsnummer og epostadresse. Følg de videre instruksene hvor du oppgir kontoplan for bokføringen samt gir tilgang til Zettle-kontoen. Deretter vil du bli kontaktet av iizy for testing før løsningen aktiveres med automatisk import til Tripletex.

For priser – se hjemmesiden.

Integrasjonspartner

iizy AS
Adresse:
Luramyrveien 40
4313 Sandnes