Endringer i remitteringsoversikt – 26.04.2017

Natt til onsdag 26/4 slippes noen visuelle endringer i remitteringsoversikten. Det er noen kolonner i denne oversikten som nå har byttet plass, og det er også gjort noen andre småendringer.

Innholdet i kolonnen “Betalingsinformasjon” flyttes til kolonnen “Mottaker”. Det vil si at du nå vil se navn, kontonummer, bilagsnummer/betaling og melding i denne kolonnen.

Kolonnene “Forfallsdato” og “Beløp” er flyttet helt til høyre i skjermbildet, og kolonnen “Status” står nå i midten og ikke til høyre slik den gjorde.

I kolonnen helt til venstre er det fortsatt to klikkbare lenker – én for å gå til bilagsdetaljene og én for å vise bilaget. Lenken som før het “Detaljer”, er nå byttet ut med bilagsnummeret, men den har akkurat samme funksjon som før.

 


Fast forfallsdato på fakturaer – 18.04.2017

Det er nå mulig å sette en fast forfallsdato på fakturaer. Dette er spesielt nyttig om man bruker abonnementsfakturering i Tripletex. Man kan sette en fast forfallsdato, som gjelder for alle kunder, via “Kunde/Kundeinnstillinger”, faste forfallsdatoer for bestemte kunder via kundedetaljene og en fast forfallsdato på fakturaer fra en ordre i ordredetaljene.


Utvidelse av lønnsrapport for ansatte – 30.03.2017

I lønnsrapporten ser man en oversikt over lønn til de ansatte med eventuelle trekk og tilleggsutbetalinger. Nå kan man også se hvilken a-meldingskode og regnskapskonto som er benyttet for hver lønnsrad. Rapporten er også utvidet med en filtreringsmeny der man blant annet kan velge å vise ulike grunnlag og kostnadsbærere.


Direkte remittering 13.03.2017

Betaling av skattetrekk: Hvis man ikke benytter særskilt konto for skattetrekk (typisk 1950), men benytter f.eks. driftskonto 1920, så kan man nå betale skattetrekk med direkte remittering på siden “Registrer terminoppgave”.


Ansattoversikt 07.03.2017

Det har kommet nye filtreringsvalg i ansattoversikten. Hvis man huker av for “Vis lønnsinformasjon”, så kan man nå også filtrere på ansettelsesdato, sluttdato og stillingsprosent. Dette er også en nyttig funksjon med tanke på CSV-eksport.


Endringer i Tripletex 22.02.2017

Finansskatt: Det er nå mulig å velge direkte remittering som betalingsform ved betaling av finansskatt.


Endringer i Tripletex 21.02.2017

Natt til 21/2 ble det lansert følgende nyheter i Tripletex:

Nye grossistintegrasjoner for elektro/VVS: Tripletex er nå integrert mot Rørkjøp, Elektroimportøren, Thermo-Floor og Nor-Gros.

Brukertilgang/sluttdato: Hvis man registrerer en sluttdato på et arbeidsforhold, så kan man nå velge om man også vil sette den samme sluttdatoen på den ansattes tilgang til Tripletex. Det vil si at den ansatte ikke lenger får logget seg inn i kontoen etter denne datoen.

 


Ny rettighetsmal for avdelingsledere – 15.02.2017

Det har nå kommet en helt egen rettighetsmal for avdelingsledere. Via brukerdetaljene og fanen “Brukertilgang” velger man “Benytt rettighetsmal” i menyen. I nedtrekksmenyen kan man nå velge “Avdelingsleder”. Den ansatte vil da få alle rettighetene for “Egen avdeling” i tillegg til et standard sett med rettigheter for en avdelingsleder. Man kan selvfølgelig fjerne og legge til tilganger manuelt etter man har valgt rettighetsmalen.


Finansskatt – 03.02.2017

Natt til 3. februar slippes det en nyhet i lønnsmodulen. Det kommer en ny lønnsinnstilling som aktiveres om selskapet skal rapportere inn finansskatt på lønn. Finansskatt kommer da i en egen seksjon når man oppretter a-meldinger. Du kan lese mer om finansskatt på altinn.no.


Ny funksjonalitet knyttet til beløpsfelter – 30.01.2017

Det er nå mulig å regne ut beløp direkte i beløpsfeltene ved å bruke tegnene +, -, * og /. Hvis man f.eks. taster inn 200 * 10 i et felt, så vil man automatisk få summen 2000. Denne funksjonaliteten er implementert på alle felter der man registrerer beløp i systemet.


   Eldre meldinger >>