Ny administratorrolle – 16.01.2018

Det er lagt til en ny administratorrolle på tilgangssiden i Tripletex. Den nye rollen heter «Kontoadministrator», og en person med denne tilgangen står som en slags eier av kontoen. Dette er tiltenkt som Tripletex’ kontaktperson vedrørende GDPR, prisendringer, bestillinger og annen viktig informasjon. Denne brukeren har også tilgang til «Vår kundeside» i løsningen og kan bestille moduler og tilleggstjenester samt signere avtaler elektronisk på vegne av selskapet.

Den gamle administratorrollen endres i samme forbindelse navn til «Brukeradministrator». Det er kun navnet som endres på denne rollen. Dette er tilgangen som lar deg opprette og slette brukere og legge til/fjerne tilganger på ansatte/kontakter som er opprettet i kontoen.

Alle selskaper må ha minst én kontoadministrator i kontoen. I alle kontoer som ikke har en kontoadministrator, så vil brukeradministrator få en pop-up med informasjon/retningslinjer når han/hun logger seg inn i kontoen.


Registrer leverandørfaktura – 11.01.2018

Det er utført diverse, små endringer på registrering av leverandørfaktura basert på tilbakemeldinger fra kunder.

 • Endret rekkefølge på felter i seksjonen «Kostnader».
 • Nye grupperinger for prosjekt, avdeling og ansatt.
 • Nye overskrifter ved føring mot prosjekt, avdeling og produkt.
 • Mer informasjon vises ved periodisering.

Ansattimport – 18.12.2017

Det er nå mulig å importere mange ansatte inn i Tripletex i én operasjon via “Selskap/Ansattimport”. Du finner en beskrivelse av filformat og eksempelfiler nederst på siden.


Ny sjekkliste for regnskapsførere – 06.12.2017

Vi har lansert en forbedret sjekkliste for regnskapsførere. Den nye sjekklisten har fått nytt design, forbedret filtrering og flere filtreringsvalg samt direktelinker til alle mangler og opprettede elementer hos klientene. I tillegg kan man nå se hvor mange bilag som ligger i bilagsmottaket til klientene, og hvor mange bilag som ligger i listen over ikke bokførte bilag. Her kan man også klikke seg rett inn til bilagene i klientkontoene.


Ny varslingsløsning – 28.11.2017

Tripletex har lansert en helt ny varslingsløsning. Du kan nå bli varslet om ting som er viktige mens du er innlogget i løsningen. Varslene kommer i en egen liste ved siden av handlingsloggen, og du kan visuelt se når du har nye varslinger i listen. I første versjon er det varsler knyttet til reiseregninger og utlegg som lanseres, men flere varslingstyper vil bli lansert i tiden fremover.


Automatisk henting av poststed – 27.11.2017

Tripletex henter nå automatisk opp korrekt poststed når du skriver inn et postnummer på kunder, ordre, ansatte etc. Denne funksjonaliteten er innført alle plasser der adresser vises i løsningen.


Vedlegg på tilbud – 27.11.2017

Det er nå mulig å sende med vedlegg også på prosjekttilbud via fanen dokumentarkiv inne på tilbudet.


Fakturering av prosjekter – 26.11.2017

Det har kommet en ny innstilling på siden “Prosjektfakturaer/Fakturering”. Det er nå mulig å kun vise prosjektfakturaer som er godkjente for fakturering.


Timelisteinnstillinger – 21.11.2017

Det har nå kommet forklaringer til hver enkel innstilling i timelisteinnstillingene.


Fakturering – prosjekter, 21.11.2017

Det er et nytt filter på siden “Fakturering – prosjekter”. Man kan nå velge å kun se prosjektfakturaer som har blitt godkjent for fakturering.


Ny prosjektinnstilling – 08.11.2017

Det har kommet en ny global prosjektinnstilling. Du kan nå velge om prosjektdeltakere med tilgang til å registrere ordrelinjer på prosjekt, skal kunne se alle ordrelinjene på prosjektet og ikke bare de ordrelinjene de selv har ført. Hvis man ikke har aktivert innstillingen, så er det bare prosjektleder som kan se alle ordrelinjene på prosjektet.


Skattekort til arbeidsgiver – 08.11.2017

Endringene i tjenesten skattekort til arbeidsgiver (eSkattekort), som trer i kraft fra 2018, ligger nå klart i løsningen. Det blir klarere hva som er hoved- og biarbeidsgiver. I tillegg blir det egne trekkoder for NAV, pensjon, trygdeavgift til utenlandsk borger og utenrikstjenestemann. Du bestiller og henter de nye skattekortene for 2018 på samme måte som før i Tripletex.


Bilde av ansatte – 08.11.2017

Det er nå mulig å laste opp et bilde av ansatte i selskapet. Dette gjør man i ansattdetaljene, og man kan også tilpasse bildet man laster opp. Alle bildene er synlige i blant annet ansattoversikten.


Nye Tripletex 18.09.2017

18/9 ble “Nye Tripletex” lansert for alle kunder. “Nye Tripletex” er vårt helt nye design som er innført i hele løsningen.


Delreversering av lønnsbilag 22.08.2017

Det er nå mulig å reversere kun deler av et lønnsbilag. Ved reversering vil man få opp en liste over de ansatte som er med på lønnsbilaget. Man kan her velge å kun reversere lønnskjøringen til spesifikke ansatte eller kontakter. En ny lønnskjøring under bearbeiding vil opprettes for de ansatte man velger å reversere på bilaget.


Endringer 16.08.2017

Reiseregning/passasjertillegg: Ved føring av kjøregodtgjørelse og passasjertillegg på reiseregning må det nå oppgis navn på passasjerer.

Prosjekt/viderefakturering: Det har kommet en ny global prosjektinnstilling kalt “Standard viderefakturering på prosjekter”. Hvis innstillingen er aktivert, så vil viderefakturering velges som standard på leverandørfakturaer, reiseregninger og ansattutlegg som knyttes til timeprisbaserte prosjekter. Hvis man deaktiverer innstillingen, så vil ikke viderefakturering velges som standard.


Nytt design på hjelpedokumenter – 03.07.2017

Alle videoer, artikler og FAQ-er viser og forklarer nå løsningen slik den er i nytt design.


Pensjonsrapportering 26.06.2017

Man kan nå laste ned XML-rapporter for rapportering av lønnsinformasjon til pensjonskasser. Innstillingen aktiveres per ansatt i arbeidsforholdet, og en samlet rapport lastes ned i menyvalget “Lønn/Pensjonsrapport” i hovedmenyen.


Nye moduler i API-et 14.06.2017

API-et er utvidet med modulene faktura og ordre. Dette betyr at man nå kan opprette nye ordre med ordrelinjer, opprette abonnementsfakturaer, fakturere ordre, registrere betalinger på fakturaer, hente ut fakturaer som PDF-er og søke etter ordrer og fakturaer. Du kan lese mer om hva API-et støtter i vår Swagger-dokumentasjon.


Ny hovedmeny (Nytt design) 30.05.2017

Her er de viktigste endringene i den nye hovedmenyen:

Plassering/Struktur: Vi har prøvd å flytte de mest brukte menyvalgene øverst i menypunktene. Innstillinger ligger nå alltid nederst i hvert menypunkt. I tillegg har vi endret litt på et par av menypunktene: “Produkt” og “CRM” er flyttet litt lengre ned i hovedmenyen.

Nytt hovedmenypunkt: Det er et nytt hovedmenypunkt som heter «Bank». Her ligger nå «Bankutskrift», som før har ligget under «Bilag», og «Remitteringsoversikt» (Betalinger) som før har ligget under «Regnskap».
«Remitteringsoversikt» heter nå «Betalinger» i hovedmenyen, og menyvalget er da flyttet under det nye menypunktet «Bank».

Grupperinger: Vi har innført nye grupperinger der det er hensiktsmessig å samle menyvalgene. Dette er for å korte ned hovedmenyen så man ikke behøver å skrolle så mye. Nye grupperinger er:

 • «Bilag/Nytt bilag» der man finner registrering av leverandørfaktura, produktkjøp, avansert bilag, tolldeklarasjon, inntekt og omsetningsoppgave.
 • «Prosjekt/Prosjektstatus» der man finner prosjektstatus, prosjektstatus for kunder og prosjektstatus for selskap.
 • «Regnskap/Reskontro»: Her ligger alle reskontroene.
 • «Regnskap/Årsregnskap»: Her finner man regnskapsoversikten og de siste årsregnskapene.
 • I «Regnskap/Budsjetter» finner man alle resultatbudsjettene.
 • Under «Regnskap/Saldolister» finner man saldolistene for leverandører, kunder og ansatte.

Lønns- og trekkopplysninger: Siden a-meldingen har erstattet den gamle lønns- og trekkoppgaven har vi fjernet «Lønns- og trekkopplysninger» som et eget menyvalg. Hvis man vil se historiske lønns- og trekkoppgaver, så går man til «Lønn/A-melding» og blar seg tilbake til 2014 eller tidligere.

Omsetningsoppgave: Omsetningsoppgaven har blitt erstattet med mva-meldingen fra 1/1 2017. Menyvalget heter derfor nå “Mva-melding” og ligger i bilagsmenyen.

Andre navnendringer: Det er utført noen navnendringer slik at alle menyvalgene nå er fullt synlige, dvs. at tekst ikke kuttes. Her er de viktigste navnendringene:

 • Remitteringsoversikt bytter navn til «Betalinger».
 • De ulike innstillingene heter nå kun «Innstillinger» og er da innstillingene til det menypunktet de ligger under.
 • Oversikter, som f.eks. «Fakturaoversikt» og «Prosjektoversikt», heter nå «Fakturaer» og «Prosjekter».
 • «Budsjett – honorarinntekt» endres til «Honorarbudsjett».
 • «Fakturagodkjenning – prosjekter» og «Fakturering – prosjekter» endres til henholdsvis «Prosjektgodkjenning» og «Prosjektfakturering».
 • «Kunde-/leverandørkategorier» heter nå «Kategorier».
 • «Terminoppgave» endres til «Skatt/AGA» siden det er her man går for å betale skatt og arbeidsgiveravgift.
 • Ansattutlegg blir kortet ned til «Utlegg» i menyen, så det vil nå stå «Utleggsoversikt», «Nytt utlegg», «Godkjenn utlegg» og «Utleggsinnstillinger».

   Eldre meldinger >>