Utvidet funksjonalitet på produktkjøp – 12.01.2017

Det har nå kommet ny funksjonalitet rundt import av varer og kjøp med omvendt avgiftsplikt på produktkjøp i avsnittet “Faktura”. Det vil si om man benytter mva-kodene for innførsel av varer med høy og middels sats (21 og 22) eller for kjøp av gull/klimakvoter med høy sats (91). Det er selskapets mva-innstillinger som styrer om man får opp de nye valgene ved registrering av produktkjøp.

Ved import av varer må man spesifisere beløp på høy/middels sats.


Endringer rundt trekk i lønn for ferie – 11.01.2017

På grunn av nye regler for innrapportering av trekk for ferie via a-meldingen, så har Tripletex tilpasset lønnssystemet slik at man kan rapportere inn trekket på korrekt måte. Vi har laget en ny lønnsart i oversikten – “Trekk i lønn for ferie – fastlønn”. Denne nye lønnsarten er satt opp med a-meldingskoden “Trekkpliktig kontantytelse – trekk i lønn for ferie”, som er den a-meldingskoden som trekk i lønn for ferie nå skal rapporteres inn med. Lønnsreglene har også blitt utvidet med et nytt felt – “Trekk i lønn for ferie” – som er satt opp med den nye lønnsarten. 

Hvis man har ansatte som benytter andre fastlønnstyper, så må man selv opprette nye lønnsarter og knytte dem til a-meldingskoden for trekk i lønn for ferie.

Trekk i lønn for ferie vil nå ligge som en egen rad på lønnsutbetalingen i den måneden trekket gjøres.

 


Ny funksjonalitet i omsetningsoppgaven.

Man kan nå enkelt se grunnlaget til hver post i den nye omsetningsoppgaven. Alle de grønne tallene i oversikten er klikkbare. Hvis man klikker på tallet ved siden av en post, så vil man komme til en kontospesifikasjon med oversikt over samtlige beløp og bilag i terminen som er knyttet til den aktuelle posten.


Skatteregel for skattefrie organisasjoner – 20.12.2016

Tripletex har lansert en ny lønnsinnstilling for skattefrie organisasjoner. Hvis en organisasjon er ideell/veldedig og ellers oppfyller Skatteetatens krav for skattefrie organisasjoner, så kan denne innstillingen aktiveres i kontoen. Man kan da rapportere via a-ordningen med lønnsarter og a-meldingskoder for skattefrie organisasjoner. Du kan lese mer om skatt for frivillige og ideelle organisasjoner her.


Systemendringer 15/12

15/12 ble det lansert to nye prosjektinnstillinger for elektro- og vvs-bransjen. Innstillingene gjør det mulig å låse prosjekter for fakturering og timeføring før kontrollskjemaer er registrert. Hvilke kontrollskjemaer som må registreres, kan settes som standard i prosjektinnstillingene, men man kan også legge til eller fjerne kontrollskjemaer på hvert enkelt prosjekt.


Systemendringer 14.12.2016

Den 14/12 lanserte Tripletex noen endringer knyttet til mva. Vi går over til å benytte det det nye standardformatet for regnskapsdata (SAF-T). Dette betyr at vi må endre noen få av de eksisterende mva-kodene i Tripletex, selv om de aller fleste kodene forblir uendret. Man kan se et fullverdig kodespeil samt litt mer informasjon om SAF-T i dette dokumentet.

Det er et nytt skjermbilde i bilagsmenyen – registrer tolldeklarasjon. Man kan nå dokumentere grunnlaget for mva ved innførsel ved å registrere tolldeklarasjoner direkte fra bilagsmottaket eller via eget menyvalg i bilagsmenyen. Man kan også se en oversikt over de siste tolldeklarasjonene som er opprettet nederst på siden. Tripletex støtter kun bilagsdatoer fra 1 januar og senere på tolldeklarasjoner. 

Den nye skattemeldingen for merverdiavgift (omsetningsoppgave) som skal benyttes fra 1. kvartal 2017 er nå lansert. Systemet skifter automatisk til den nye oppgaven om man velger en termin i 2017.


Nyheter i Tripletex – 01.11.2016

Natt til 1/11 lanseres det noen nyheter i Tripletex.

Sortering av ordrelinjer: Det kommer nå en ny innstilling/nedtrekksmeny i avsnittet “Ordrelinjer” som er synlig på ordre, tilbud, prosjekt, bestillinger og rekvisisjoner. I nedtrekksmenyen kan man velge hvordan man vil sortere ordrelinjene på f.eks. fakturaen som sendes til kunden. Som standard sorteres ordrelinjene ut ifra hva man har valgt i de globale fakturainnstillingene, men nå kan man på f.eks. en ordre selv spesifisere rekkefølgen på ordrelinjene. Man velger da sorteringstypen “Egendefinert” i nedtrekksmenyen rett over ordrelinjene. Man kan da flytte de opprettede ordrelinjene i den rekkefølgen man ønsker.

Lukking av regnskapsperioder: Det er nå mulig å lukke regnskapsperioder i en nytt regnskapsår uten at man har avsluttet fjorårets årsregnskap.

Registrering i ELMA: Man kan nå registrere seg i ELMA-registeret direkte i Tripletex slik at man kan sende og motta EHF-fakturaer. Regnskapsførere kan nå også registrere klienter i ELMA-registeret direkte fra løsningen.

 

 

 


Endringer i Tripletex – 12.10.2016

Natt til 12/10 lanseres det noen nyheter i Tripletex.

Inngående balanse ved årsskifte: Tripletex nullstiller nå saldo på resultatkontoer ved inngangen til et nytt regnskapsår. Dette er da alle kontoer fra 3000 og oppover. Så hvis man går inn på f.eks. saldobalansen og velger januar 2016, så kan man se at inngående balanse for alle resultatkontoene er 0. Endring i perioden er da basert på en inngående nullsaldo.

Forbedret visning av konkursstatus på kunde: Du vil nå få en advarsel om konkursstatus før du oppretter nye tilbud, ordre, prosjekt, prospekt og oppfølging. Man vil også få en advarsel om man prøver å opprette en ny kunde som er konkurs. Man vil se en eventuell konkursstatus på kunden i kundeoversikten, og man vil status og en lenke til Brønnøysundsregistrene i kundedetaljene.

Bilagskø: Slett-knappen er tilbake ved registrering av bilag i bilagskøen. Husk at man sletter bilaget og ikke bare fjerner bilaget fra køen. Hvis man kun ønsker å legge tilbake bilaget til bilagsmottaket, velg «Legg tilbake».

Mobilløsning: Vi har forbedret bilagshåndtering og attestering av bilag på mobil.


Endringer i Tripletex – 20.09.2016

Natt til 20/9 slippes det et par nyheter i Tripletex.

Kommentarer på bilag: Det er nå mulig å legge til kommentarer på alle typer bilag. Antall kommentarer vil vises på oversiktssider, som bilagsmottak og bilagsoversikt (journal), som en klikkbar lenke. Dette er kommentarer ment til intern bruk og vil ikke ses av f.eks. kunder hvis bilaget videresendes. Alle brukere med tilgang til bilaget kan se og kommentere.

Konkursstatus vises på kunder: Man kan nå se konkursstatus på kunder på sidene “Ordreoversikt”, “Fakturaoversikt”, Kundeoversikt” og “Fakturagodkjenning – prosjekter”. Det er tre ulike statuser – konkurs, tvangsoppløst og avviklet – som hentes automatisk fra Brønnøysundregistrene. Konkursstatus vil stå i rød skrift ved siden av kundenavnet.


Endringer i Tripletex – 17.08.2016

Natt til 17/8 lanserer Tripletex en stor nyhet.

Vedlegg på utgående fakturaer: Det er nå mulig å sende kvitteringer som vedlegg på utgående fakturaer. Kvitteringer som er knyttet til reiseregninger, ansattutlegg og innkommende fakturaer, kan inkluderes som vedlagte kvitteringer ved viderefakturering. Via «Fakturagodkjenning – prosjekter» kan man i tillegg fjerne eller legge til kvitteringer per faktura.

Du kan lese mer om vedlegg på utgående fakturaer i følgende hjelpeartikkel – Vedlegg på utgående faktura.


   Eldre meldinger >>