Direkte remittering 13.03.2017

Betaling av skattetrekk: Hvis man ikke benytter særskilt konto for skattetrekk (typisk 1950), men benytter f.eks. driftskonto 1920, så kan man nå betale skattetrekk med direkte remittering på siden “Registrer terminoppgave”.


Ansattoversikt 07.03.2017

Det har kommet nye filtreringsvalg i ansattoversikten. Hvis man huker av for “Vis lønnsinformasjon”, så kan man nå også filtrere på ansettelsesdato, sluttdato og stillingsprosent. Dette er også en nyttig funksjon med tanke på CSV-eksport.


Endringer i Tripletex 22.02.2017

Finansskatt: Det er nå mulig å velge direkte remittering som betalingsform ved betaling av finansskatt.


Endringer i Tripletex 21.02.2017

Natt til 21/2 ble det lansert følgende nyheter i Tripletex:

Nye grossistintegrasjoner for elektro/VVS: Tripletex er nå integrert mot Rørkjøp, Elektroimportøren, Thermo-Floor og Nor-Gros.

Brukertilgang/sluttdato: Hvis man registrerer en sluttdato på et arbeidsforhold, så kan man nå velge om man også vil sette den samme sluttdatoen på den ansattes tilgang til Tripletex. Det vil si at den ansatte ikke lenger får logget seg inn i kontoen etter denne datoen.

 


Ny rettighetsmal for avdelingsledere – 15.02.2017

Det har nå kommet en helt egen rettighetsmal for avdelingsledere. Via brukerdetaljene og fanen “Brukertilgang” velger man “Benytt rettighetsmal” i menyen. I nedtrekksmenyen kan man nå velge “Avdelingsleder”. Den ansatte vil da få alle rettighetene for “Egen avdeling” i tillegg til et standard sett med rettigheter for en avdelingsleder. Man kan selvfølgelig fjerne og legge til tilganger manuelt etter man har valgt rettighetsmalen.


Finansskatt – 03.02.2017

Natt til 3. februar slippes det en nyhet i lønnsmodulen. Det kommer en ny lønnsinnstilling som aktiveres om selskapet skal rapportere inn finansskatt på lønn. Finansskatt kommer da i en egen seksjon når man oppretter a-meldinger. Du kan lese mer om finansskatt på altinn.no.


Ny funksjonalitet knyttet til beløpsfelter – 30.01.2017

Det er nå mulig å regne ut beløp direkte i beløpsfeltene ved å bruke tegnene +, -, * og /. Hvis man f.eks. taster inn 200 * 10 i et felt, så vil man automatisk få summen 2000. Denne funksjonaliteten er implementert på alle felter der man registrerer beløp i systemet.


Endringer på vedlegg på utgående faktura – 26.01.2017

I fakturainnstillingene har det nå kommet en ny seksjon – “Vedlegg på faktura”. Her kan du legge til faste vedlegg som du ønsker å ha med på alle utgående fakturaer. Det er også en annen innstilling i samme seksjon – “Faktura og vedlegg skal sendes som én PDF-fil”. Hvis denne innstillingen er huket av, så vil både fakturaen og alle vedlegg sendes som én fil og ikke som to separate filer.


Utvidet funksjonalitet på produktkjøp – 12.01.2017

Det har nå kommet ny funksjonalitet rundt import av varer og kjøp med omvendt avgiftsplikt på produktkjøp i avsnittet “Faktura”. Det vil si om man benytter mva-kodene for innførsel av varer med høy og middels sats (21 og 22) eller for kjøp av gull/klimakvoter med høy sats (91). Det er selskapets mva-innstillinger som styrer om man får opp de nye valgene ved registrering av produktkjøp.

Ved import av varer må man spesifisere beløp på høy/middels sats.


Endringer rundt trekk i lønn for ferie – 11.01.2017

På grunn av nye regler for innrapportering av trekk for ferie via a-meldingen, så har Tripletex tilpasset lønnssystemet slik at man kan rapportere inn trekket på korrekt måte. Vi har laget en ny lønnsart i oversikten – “Trekk i lønn for ferie – fastlønn”. Denne nye lønnsarten er satt opp med a-meldingskoden “Trekkpliktig kontantytelse – trekk i lønn for ferie”, som er den a-meldingskoden som trekk i lønn for ferie nå skal rapporteres inn med. Lønnsreglene har også blitt utvidet med et nytt felt – “Trekk i lønn for ferie” – som er satt opp med den nye lønnsarten. 

Hvis man har ansatte som benytter andre fastlønnstyper, så må man selv opprette nye lønnsarter og knytte dem til a-meldingskoden for trekk i lønn for ferie.

Trekk i lønn for ferie vil nå ligge som en egen rad på lønnsutbetalingen i den måneden trekket gjøres.

 


   Eldre meldinger >>