Nye moduler i API-et 14.06.2017

API-et er utvidet med modulene faktura og ordre. Dette betyr at man nå kan opprette nye ordre med ordrelinjer, opprette abonnementsfakturaer, fakturere ordre, registrere betalinger på fakturaer, hente ut fakturaer som PDF-er og søke etter ordrer og fakturaer. Du kan lese mer om hva API-et støtter i vår Swagger-dokumentasjon.


Ny hovedmeny (Nytt design) 30.05.2017

Her er de viktigste endringene i den nye hovedmenyen:

Plassering/Struktur: Vi har prøvd å flytte de mest brukte menyvalgene øverst i menypunktene. Innstillinger ligger nå alltid nederst i hvert menypunkt. I tillegg har vi endret litt på et par av menypunktene: “Produkt” og “CRM” er flyttet litt lengre ned i hovedmenyen.

Nytt hovedmenypunkt: Det er et nytt hovedmenypunkt som heter «Bank». Her ligger nå «Bankutskrift», som før har ligget under «Bilag», og «Remitteringsoversikt» (Betalinger) som før har ligget under «Regnskap».
«Remitteringsoversikt» heter nå «Betalinger» i hovedmenyen, og menyvalget er da flyttet under det nye menypunktet «Bank».

Grupperinger: Vi har innført nye grupperinger der det er hensiktsmessig å samle menyvalgene. Dette er for å korte ned hovedmenyen så man ikke behøver å skrolle så mye. Nye grupperinger er:

 • «Bilag/Nytt bilag» der man finner registrering av leverandørfaktura, produktkjøp, avansert bilag, tolldeklarasjon, inntekt og omsetningsoppgave.
 • «Prosjekt/Prosjektstatus» der man finner prosjektstatus, prosjektstatus for kunder og prosjektstatus for selskap.
 • «Regnskap/Reskontro»: Her ligger alle reskontroene.
 • «Regnskap/Årsregnskap»: Her finner man regnskapsoversikten og de siste årsregnskapene.
 • I «Regnskap/Budsjetter» finner man alle resultatbudsjettene.
 • Under «Regnskap/Saldolister» finner man saldolistene for leverandører, kunder og ansatte.

Lønns- og trekkopplysninger: Siden a-meldingen har erstattet den gamle lønns- og trekkoppgaven har vi fjernet «Lønns- og trekkopplysninger» som et eget menyvalg. Hvis man vil se historiske lønns- og trekkoppgaver, så går man til «Lønn/A-melding» og blar seg tilbake til 2014 eller tidligere.

Omsetningsoppgave: Omsetningsoppgaven har blitt erstattet med mva-meldingen fra 1/1 2017. Menyvalget heter derfor nå “Mva-melding” og ligger i bilagsmenyen.

Andre navnendringer: Det er utført noen navnendringer slik at alle menyvalgene nå er fullt synlige, dvs. at tekst ikke kuttes. Her er de viktigste navnendringene:

 • Remitteringsoversikt bytter navn til «Betalinger».
 • De ulike innstillingene heter nå kun «Innstillinger» og er da innstillingene til det menypunktet de ligger under.
 • Oversikter, som f.eks. «Fakturaoversikt» og «Prosjektoversikt», heter nå «Fakturaer» og «Prosjekter».
 • «Budsjett – honorarinntekt» endres til «Honorarbudsjett».
 • «Fakturagodkjenning – prosjekter» og «Fakturering – prosjekter» endres til henholdsvis «Prosjektgodkjenning» og «Prosjektfakturering».
 • «Kunde-/leverandørkategorier» heter nå «Kategorier».
 • «Terminoppgave» endres til «Skatt/AGA» siden det er her man går for å betale skatt og arbeidsgiveravgift.
 • Ansattutlegg blir kortet ned til «Utlegg» i menyen, så det vil nå stå «Utleggsoversikt», «Nytt utlegg», «Godkjenn utlegg» og «Utleggsinnstillinger».

Bestilling av skattekort – 12.05.2017

Det vil nå gå mye raskere fra man bestiller elektroniske skattekort og til man mottar dem. I utgangspunktet skal man nå motta skattekortene i løpet av noen sekunder, men det kan noen ganger ta litt lengre tid.

Det er ingen endringer i selve funksjonaliteten. Man bestiller fortsatt skattekort fra ansattoversikten eller via “Lønn/eSkattekort” i hovedmenyen.  Men siden man nå får skattekortene med en gang, så vil man ikke bli varslet om at skattekort er klare.


Ordreoversikt – 16.05.2017

Den 16/5 slippes noen visuelle endringer i ordreoversikten.

 • Statuskolonnen flyttes lenger til venstre i skjermbildet.
 • Nummerkolonnen fjernes siden ordrenummer nå vises i den klikkbare lenken som leder til ordredetaljene.
 • Kopier, som før lå til venstre i “Utfør”-kolonnen, er flyttet helt til høyre i skjermbildet.
 • Kolonnen “Detaljer” har endret navn til “Kunde”.

Lønn: Bedre sjekk av underenheter – 26.04.2017

Tripletex gjør nå en sjekk mot Brønnøysundregistrene når man registrerer de ansattes arbeidsforhold. Det blir sjekket om selskapet har registrerte underenheter siden arbeidsforholdet da skal knyttes mot underenhet og ikke juridisk enhet. Vi håper at dette vil forhindre at man sender inn a-meldinger med feil i arbeidsforholdene siden dette ofte er vanskelig å få korrigert i ettertid.


Endringer i remitteringsoversikt – 26.04.2017

Natt til onsdag 26/4 slippes noen visuelle endringer i remitteringsoversikten. Det er noen kolonner i denne oversikten som nå har byttet plass, og det er også gjort noen andre småendringer.

Innholdet i kolonnen “Betalingsinformasjon” flyttes til kolonnen “Mottaker”. Det vil si at du nå vil se navn, kontonummer, bilagsnummer/betaling og melding i denne kolonnen.

Kolonnene “Forfallsdato” og “Beløp” er flyttet helt til høyre i skjermbildet, og kolonnen “Status” står nå i midten og ikke til høyre slik den gjorde.

I kolonnen helt til venstre er det fortsatt to klikkbare lenker – én for å gå til bilagsdetaljene og én for å vise bilaget. Lenken som før het “Detaljer”, er nå byttet ut med bilagsnummeret, men den har akkurat samme funksjon som før.

 


Fast forfallsdato på fakturaer – 18.04.2017

Det er nå mulig å sette en fast forfallsdato på fakturaer. Dette er spesielt nyttig om man bruker abonnementsfakturering i Tripletex. Man kan sette en fast forfallsdato, som gjelder for alle kunder, via “Kunde/Kundeinnstillinger”, faste forfallsdatoer for bestemte kunder via kundedetaljene og en fast forfallsdato på fakturaer fra en ordre i ordredetaljene.


Utvidelse av lønnsrapport for ansatte – 30.03.2017

I lønnsrapporten ser man en oversikt over lønn til de ansatte med eventuelle trekk og tilleggsutbetalinger. Nå kan man også se hvilken a-meldingskode og regnskapskonto som er benyttet for hver lønnsrad. Rapporten er også utvidet med en filtreringsmeny der man blant annet kan velge å vise ulike grunnlag og kostnadsbærere.


Direkte remittering 13.03.2017

Betaling av skattetrekk: Hvis man ikke benytter særskilt konto for skattetrekk (typisk 1950), men benytter f.eks. driftskonto 1920, så kan man nå betale skattetrekk med direkte remittering på siden “Registrer terminoppgave”.


Ansattoversikt 07.03.2017

Det har kommet nye filtreringsvalg i ansattoversikten. Hvis man huker av for “Vis lønnsinformasjon”, så kan man nå også filtrere på ansettelsesdato, sluttdato og stillingsprosent. Dette er også en nyttig funksjon med tanke på CSV-eksport.


   Eldre meldinger >>