Feriepenger

08.05.2017

Det er mai, og det nærmer seg ferietid og utbetaling av feriepenger. Nå er det et år siden sist, så vi tar oss tid til en oppfriskning av noen sentrale temaer.

Les mer

Skatteetaten innfører tvangsmulkt ved for sen levering

10.01.2017

Fra 1.januar 2017 forsvinner skattebetalingsloven og ny lov overtar – skatteforvaltningsloven. Iht. skatteforvaltningsloven § 14 kan det ilegges tvangsmulkt dersom pliktige opplysninger ikke leveres i tide.  Dette vil utgjøre en betydelig strengere reaksjon enn dagens forsinkelsesavgifter/gebyrer.

Les mer

Aksjonærlån og skatt – dette bør du være klar over

21.10.2016

I slutten av 2015 ble det vedtatt en lovendring som har betydning for personer som skylder penger til selskaper de selv er aksjonærer i. Slike lån (aksjonærlån) fra selskapet skal nå beskattes som utbytte til aksjonæren etter nye bestemmelser i skatteloven § 10-11 fjerde til sjette ledd.

Les mer