Endringer for importører i 2016 og 2017

Overføring av arbeidsoppgaver fra tollvesenet til skatteetatenFra 1. januar 2016 overtok skatteetaten ansvaret for motorvognavgifter og særavgifter (for registrerte særavgiftspliktige). I tillegg overtok skatteetaten alle innkrevingsoppgaver. Fra denne dato overtok…
Les mer

“Fun facts” om a-meldingen for 2015

Første hele året med a-meldingen er gjennomført, og vi har oppsummert noen “fun facts” om a-meldingen og 2015. 

Les mer

Godt nytt år

Året har rukket å bli et par uker gammelt, og de fleste er tilbake i hverdagen igjen. Tripletex er på en fantastisk reise, og vi har lyst å dele noen…

Les mer

Internasjonal handel med tjenester?

Levering av tjenester over landegrensene kan medføre utfordringer med tanke på håndteringen av merverdiavgift.

Les mer

Hva bør du tenke på når du velger et prosjektsystem?

For deg som jobber med prosjekter, er det viktig å ha et godt system som holder fullstendig oversikt over prosjektene.

Les mer

Hva må en faktura innholde?

Du har startet eget firma og fått mange nye kunder. Så kommer jo neste steg; å få inn pengene. Da må kundene motta en faktura. Hva må en faktura inneholde?

Les mer