Rapportering

Azure Data Factory

— Integrerer og lagrer Tripletex data i Azure datavarehus, og sikrer effektiv tilgang til regnskapsinformasjon i Power BI og andre BI-løsninger