Kontogruppe: Kontogruppe 11 – Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Dette er en eiendelskonto. Denne kontoen brukes til fast eiendom som ikke passer på en annen konto i 11xx-serien.

Eksempler: Gjerder, skilt.

Dette er en eiendelskonto. Denne kontoen brukes til kostnader til maskiner og anlegg som er under utførelse i de tilfeller der arbeidet pågår over lengre tid.

Eksempler: Maskiner som blir satt sammen eller montert på en arbeidsplass som pågår over en lengre periode.

Dette er en eiendelskonto. Kontoen brukes til andre bygninger/anlegg som ikke er fast eiendom. Med ikke fast eiendom menes for eksempel brakker og diverse anlegg.

Beløpet som er betalt (selvkost) føres inn på denne kontoen. Eiendeler over kr 30.000 (eks. mva) og forventet levetid/relevans over 3 år (anleggsmidler) skal i utgangspunktet balanseføres. Det gjelder selv om beløpet er fordelt over flere fakturaer. Hvis du er mva-registrert, følger fradraget for mva fakturadato på leverandørfakturaen, gitt at dokumentasjonen for fradraget er i hht reglene. PS: Nedre grense for å kostnadsføre anleggsmidler økte fra kr 15.000 til kr 30.000 fra 01.01.2024.

Nettobeløpet avskrives, på kontoene 60XX etter til enhver tid gjeldende regelverk. Merk at regnskapsmessig og skattemessig avskrivninger kan være forskjellig.

Eksempler: Feltkontor, letthus, anlegg for byggestrøm, brakkerigg, porter og adgangskontroll.»

Dette er en eiendelskonto som brukes til kjøp, påkostning og kostnader ved oppføring av bygninger (vi kaller det balanseføring av eiendeler).

Eiendeler over kr 30.000 (eks. mva) og forventet levetid/relevans over 3 år (anleggsmidler) skal i utgangspunktet balanseføres. Det gjelder selv om beløpet er fordelt over flere fakturaer. Hvis du er mva-registrert, følger fradraget for mva fakturadato på leverandørfakturaen, gitt at dokumentasjonen for fradraget er i hht reglene. PS: Nedre grense for å kostnadsføre anleggsmidler økte fra kr 15.000 til kr 30.000 fra 01.01.2024.

Nettobeløpet avskrives, på kontoene 60XX etter til enhver tid gjeldende regelverk. Merk at regnskapsmessig og skattemessig avskrivninger kan være forskjellig.