Kontogruppe: Kontogruppe 12 - Transportmidler, inventar, maskiner o.l.

Dette er en eiendelskonto. Denne kontoen brukes til firmavarebiler. Du kan i tillegg føre inn diverse kjøp av tilleggsutstyr og omkostninger og avgifter som følge av kjøpet.

Eiendeler over kr 30.000 (eks. mva) og forventet levetid/relevans over 3 år (anleggsmidler) skal i utgangspunktet balanseføres. Har bilen grønne skilter, og du er momsregistrert, følger fradraget for mva fakturadato på leverandørfakturaen, gitt at dokumentasjonen for fradraget er i hht reglene.

Nettobeløpet avskrives, på kontoene 60XX etter til enhver tid gjeldende regelverk. Merk at regnskapsmessig og skattemessig avskrivninger kan være forskjellig. Til fremtidige kostnader på bruk av bilen, benyttes kontoene i nummerserien 70XX.

PS: Nedre grense for å kostnadsføre anleggsmidler økte fra kr 15.000 til kr 30.000 fra 01.01.2024.

Har du et driftsmiddel som skal inn i balansen, men ingen av de andre 12xx kontoene passer og som har en pris på over kr 30.000 og levetid på over 3 år (anleggsmidler)., kan du benytte denne kontoen.
PS: Nedre grense for å kostnadsføre anleggsmidler økte fra kr 15.000 til kr 30.000 fra 01.01.2024.

Eksempler: gressklipper, kamerautstyr og stilas

Dette er en eiendelskonto. Denne kontoen brukes til innkjøp av verktøy som har en høyere verdi enn kr 30.000 (eks.mva) og forventet levetid/relevans over 3 år (anleggsmidler).
Hvis du er mva-registrert følger fradraget for mva fakturadato på leverandørfakturaen, gitt at dokumentasjonen for fradraget er i hht reglene. Nettobeløpet avskrives på kontoene 60XX, etter til enhver tid gjeldende regelverk.

Merk at regnskapsmessig og skattemessig avskrivninger kan være forskjellig.

For kostnader under kr 30 000, som omhandler kontormaskiner, benyttes kontoene i nummerserien 65XX.

PS: Nedre grense for å kostnadsføre anleggsmidler økte fra kr 15.000 til kr 30.000 fra 01.01.2024.

Eksempler: datautstyr, PC, kassesystem og kopimaskin

Dette er en eiendelskonto. Denne kontoen brukes til innkjøp av verktøy som har en høyere verdi enn kr 30.000 (eks.mva) og forventet levetid/relevans over 3 år (anleggsmidler).
Hvis du er mva-registrert følger fradraget for mva fakturadato på leverandørfakturaen, gitt at dokumentasjonen for fradraget er i hht reglene. Nettobeløpet avskrives på kontoene 60XX, etter til enhver tid gjeldende regelverk.

Merk at regnskapsmessig og skattemessig avskrivninger kan være forskjellig.

For kostnader under kr 30.000, som omhandler verktøy, benyttes kontoene i nummerserien 65XX.

PS: Nedre grense for å kostnadsføre anleggsmidler økte fra kr 15.000 til kr 30.000 fra 01.01.2024.

Eksempler: spikerpistol, borr, vinkelsliper, løvblåser og drill

Dette er en eiendelskonto. Denne kontoen brukes til innkjøp av inventar som har en høyere verdi enn kr 30.000 (eks. mva) og forventet levetid/relevans er over 3 år (anleggsmidler).

Hvis du er mva-registrert følger fradraget for mva fakturadato på leverandørfakturaen, gitt at dokumentasjonen for fradraget er i hht. reglene. Nettobeløpet avskrives på kontoene 60XX, etter til enhver tid gjeldende regelverk.

Merk at regnskapsmessig og skattemessig avskrivninger kan være forskjellig.

Kostnader under kr 30.000, som omhandler inventar, benyttes kontoene i nummerserien 65XX.

PS: Nedre grense for å kostnadsføre anleggsmidler økte fra kr 15.000 til kr 30.000 fra 01.01.2024.

Eksempler: Butikkinventar, hyller, reoler, batteri, traller, kontormøbler, bord, stoler, pulter e.l. Utstyr og innredning i butikk, utstyr til treningsrom, utstyr til musikkstudio, overvåkningsutstyr, inventar og møbler i lokaler som leies ut, massasjestol, hvitevarer til spiserom, musikkinstrumenter, fotoutstyr, annet teknisk utstyr.»

Andre transportmidler/kjøretøy som du ikke finner logisk å sette på noen av kontoene i gruppe 123x kan bokføres her.

Dette er en eiendelskonto. Denne kontoen brukes til firmabil. Du kan i tillegg føre inn diverse kjøp av tilleggsutstyr og omkostninger og avgifter som følge av kjøpet. En bil med hvite skilter er det ikke mva-fradrag. Bilen avskrives på kontoene 60XX etter til enhver tid gjeldende regelverk.

Merk at regnskapsmessig og skattemessig avskrivninger kan være forskjellig.

Til fremtidige kostnader på bruk av bilen, benyttes kontoene i nummerserien 70XX.

Denne kontoen er litt annerledes enn 1200. Her fører du inn maskiner eller anlegg som er under utbygging. Det blir liggende her frem til det er ferdigstilt, etter ferdigstillelse overføres verdien til konto 1200.

Dette er en eiendelskonto. Denne kontoen brukes til innkjøp av maskiner og anlegg som har en høyere verdi enn kr 30.000 (eks. mva) og forventet levetid/relevans over 3 år (anleggsmidler). Hvis du er mva-registrert følger fradraget for mva fakturadato på leverandørfakturaen, gitt at dokumentasjonen for fradraget er i hht reglene. PS: Nedre grense for å kostnadsføre anleggsmidler økte fra kr 15.000 til kr 30.000 fra 01.01.2024.

Nettobeløpet avskrives, på kontoene 60XX etter til enhver tid gjeldende regelverk. Merk at regnskapsmessig og skattemessig avskrivninger kan være forskjellig.

Eksempler: produksjonsmaskiner, steinknuser etc.