Kontogruppe: Kontogruppe 12 - Transportmidler, inventar, maskiner o.l.

Har du et driftsmiddel som skal inn i balansen men ingen av de andre 12xx kontoene passer kan du benytte denne.

Når driftsmidler legges inn i balansen følger man noen skattemessige vurderingskriterier: Nytt eller brukt, kostpris mer enn 15 000,- og levetid på over 3 år.

Kontoen benyttes for kontormaskiner som skal balanseføres. Kontormaskiner bør føres på en konto i 65xx-serien dersom de ikke skal balanseføres.

Når kontormaskiner legges inn i balansen følger man noen skattemessige vurderingskriterier: Nytt eller brukt, kostpris mer enn 15 000,- og levetid på over 3 år.

Verktøy som skal balanseføres føres her.

Når verktøyet legges inn i balansen følger man noen skattemessige vurderingskriterier: Nytt og brukt verktøy, kostpris mer enn 15 000,- og levetid på over 3 år.

Inventar bokføres til anskaffelseskost. For avgiftspliktige virksomheter er det fradrag for mva.

Når inventaret legges inn i balansen følger man noen skattemessige vurderingskriterier: Nytt og brukt inventar, kostpris mer enn 15 000,- og levetid på over 3 år.

Andre transportmidler/kjøretøy som du ikke finner logisk å sette på noen av kontoene i gruppe 123x kan bokføres her.

Dette er kontoen du fører inn firmabilen som en eiendel i balansen, du kan i tillegg føre inn diverse kjøp at tilleggsutstyr og omkostninger og avgifter som følge av kjøpet.

Er det bil med hvite skilter er det ikke mva-fradrag. Har bilen grønne skilter er det fullt mva-fradrag.

Varebiler kan føres inn på en annen 123x konto. Kjøpes bilen inn for videresalg kan den føres på konto 4300.

Bruktbil er uten mva og da kan konto 4400 benyttes, alternativt så oppretter du en ny konto i 44xx serien.

Biler avskrives normalt over 5 år.

Denne kontoen er litt annerledes enn 1200, her fører du inn maskiner eller anlegg som er under utbygging (gjenstander som har formuesverdi i firmaet). Det blir liggende her frem til det er ferdigstilt, etter ferdigstillelse overføreres verdien til konto 1200.

Innkjøp av maskiner og anlegg (Eks. produksjonsmaskiner, steinknuser etc.) som har en høyere verdi enn 15 000,- (eks. mva) og har en levetid på minst 3 år fører du inn her. De blir da ført inn i balansen og ikke ført som en direktekostnad.

Dette kalles å balanseføre, et annet uttrykk er aktiva.

Hva er aktiva? Les mer.