Kontogruppe: Kontogruppe 13 - Finansielle anleggsmidler

Kontoen benyttes hvis daglig leder har et langsiktig lån av firmaet. Langsiktig betyr i denne sammenhengen at lånets nedbetalingstid overstiger ett år.

Kortsiktige lån/forskudd til ansatte kan du føre på ansattreskontroen i Tripletex, som er konto 2910.

Brukes sjelden av små foretak.

Denne kontoen benyttes hvis den ansatte har et langsiktige lån av firmaet til ansatte.

Kortsiktige lån/forskudd til ansatte kan du for eksempel føre på ansattreskontroen i Tripletex, som er konto 2910. Langsiktig betyr i denne sammenhengen at lånets nedbetalingstid overstiger ett år.

Brukes sjelden av små foretak.

På denne kontoen kan lån til selskap i samme konsern som er langsiktige føres. Langsiktige lån er lån hvor løpetiden er mer enn 1 år fra de er tatt opp.

Konto 1550 og 1560 kan benyttes for kundefordringer som er oridnære og andre fordringer på selskap i samme foretak.