Kontogruppe: Kontogruppe 13 - Finansielle anleggsmidler

Kontoen benyttes hvis den ansatte har lån av firmaet, som er under 1/5 G (grunnbeløpet i folketrygden) og nedbetales innen 12 mnd.

På denne kontoen kan lån til selskap i samme konsern som er langsiktige føres. Langsiktige lån er lån hvor løpetiden er mer enn 1 år fra de er tatt opp.

Konto 1550 og 1560 kan benyttes for kundefordringer som er oridnære og andre fordringer på selskap i samme foretak.