Kontogruppe: Kontogruppe 14 - Varelager og forskudd til leverandører

Forskuddsbetaling vil si å betale for en vare eller tjeneste før denne blir levert.

Når man bokfører forskuddsbetaling til leverandører har man to valg som er å registrere det på en egen konto i balansen eller registrere det på den enkelte leverandørs reskontro.

Man må også huske på at forskuddsbetaling til leverandører skal oppføres som en eiendel i balansen ved avslutning av regnskapet.

Hva er forskuddsbetaling?

Eksempler: Forskudd, leverandør, Akonto betaling.

Her bokfører man justering av varelager på slutten av året, denne kontoen skal ha samme verdi som varetellingslistene.

Legg merke til at denne kontoen kun brukes ved slutten av året til varetelling. Kjøp av varer underveis i året bokføres på en innkjøpskonto (for eks 4300).

Hvis du har varer på lager skal du ha foretatt en varetelling den 31.12.20xx. Det finnes ulike regler for hvordan lagervarer skal verdsettes ut fra hvilke type av lagervarer det er. Du må finne ut hva som gjelder for de varer du har på lager. Hvis det er avvik, bokfører du den mot konto for beholdningsendring 4390.

Les mer om varetelling og verdsettelse av lager.

Eksempler: Varebeholdning, varelager.

Råvarer ved varetelling ved årslutt, slik at denne kontoen har den riktige verdien på varelager.

Eksempler: Beholdningsendring