Kontogruppe: Kontogruppe 16 - Merverdiavgift, opptjente offentlige tilskudd o.l.

Avsetning på offentlige tilskudd som er innvilget men ikke utbetalt føres her. Avsetning offentlige tilskudd føres normalt debet 1670 Krav på offentlige tilskudd, kredit på konto 3400 Spesielle offentlige tilskudd eller 3440 Offentlige tilskudd for tjenester.

Når innbetalingen kommer kan det føres slik: debet 1920 bankinnskudd kredit 1670 Krav på offentlige tilskudd.

Eksempler
Tilskudd fra Innovasjon Norge, Skattefunn, lærlingtilskudd.