Kontogruppe: Kontogruppe 17 - Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l.

Her føres opptjent leieinntekt som ikke er fakturert pr. eks. 31.12.

Føringen kan se slik ut:

Debet 1750 Påløpt leieinntekt

Kredit inntektskonto for leieinntekter (36xx).

PS: Det skal ikke føres mva på denne kontoen, det gjøres eventuelt på 36xx-kontoen.

Eksempler

Utleie av eiendom som faktureres på etterskudd.

Kontoen benyttes ved avsetning på rentekostnader, der rentebelastningen/betalingen kommer måneden/året etter den reelle kostnaden.

Eksempler: Rente, renter, avsetning, forskudd.

Forskuddsbetaler du leiekostnader skal det først føres mot denne kontoen for så å periodiseres over leieperioden. For eksempel betaling av husleie eller leie av lokaler i november, for periode som går over årsskiftet.

Eksempler: Husleie, periodisering, leie, leasing, prepaid, forskudd.