Kontogruppe: Kontogruppe 18 - Kortsiktige finansinvesteringer

Børsnoterte norske aksjer føres her.

Kjøp og salg av børsnoterte aksjer er ofte kortsiktige investeringer i aksjer og føres derfor på konto 18xx.

I enkeltpersonforetak er det mer normalt å føre dette i personlig skattemelding og ikke i regnskapet.