Kontogruppe: Kontogruppe 19 - Kontanter, bankinnskudd o.l.

Dette er kontoen for skattetrekk. Når man kjører lønn, så skal skyldig forskuddstrekk overføres til denne kontoen. Når skatteterminen forfaller, betales skattetrekket fra denne kontoen til kemneren.

Saldoen på denne kontoen skal stemme overens med saldoen i nettbanken, og bør jevnlig avstemmes. Beløpet som betales ut til kemneren hver termin skal stemme med forskuddstrekket i A-meldingen for samme termin.

Eksempler:

  • Skattetrekk, bankinnskudd, utbetaling, forskuddstrekk, skattetrekkskonto

Hva er bankavstemming?

Denne kontoen benytter du til utenlandske kontoer, eks Euro-konto i en bank i et annet land. Har du flere valutakontoer kan du opprette flere kontoer i 194x serien.

Saldoen på denne kontoen skal stemme overens med saldoen i nettbanken, og bør jevnlig avstemmes.

Les mer om bankavstemming.

Hvis du har flere bankkontoer er dette bankkonto nr. to.

Kontoen brukes til å bokføre alle inn- og utbetalinger på bedriftens bankkonto. Saldoen på denne kontoen skal stemme overens med saldoen i nettbanken, og bør jevnlig avstemmes.

Les mer om bankavstemming.

Denne kontoen benyttes for din driftskonto, der de fleste inn- og utbetalinger føres. Saldoen på denne kontoen skal stemme overens med saldoen i nettbanken, og bør jevnlig avstemmes.

Vi anbefaler å endre navnet på denne kontoen til eks. Bank 1234.56.78988 eller Nordea 1234.56.78988. Har du flere bankkontoer vil det være enklere å se at du fører på korrekt konto.

Har du flere bankkontoer bør du opprette en egen 192x/193x-konto for disse.

Hva er en bankavstemming?

Dette er kontoen for kontanter, «cash» annen valuta (dollar, pund, osv.) du har i kassa.

Kassebeholdningen forklarer mengden av faktiske kontanter som virksomheten er i besittelse av på et bestemt tidspunkt.

Alle transaksjoner i kontanter skal føres, og kontantbeholdningen skal jevnlig telles opp, og sjekkes mot saldoen på denne kontoen. Har bedriften en kasse med kontantbeholdning, så skal man jevnlig gjøre kasseoppgjør.

Hva er kassebeholdning?

Dette er kontoen for kontanter, «cash» Euro du har i kassa.

Kassebeholdningen forklarer mengden av faktiske kontanter som virksomheten er i besittelse av på et bestemt tidspunkt.

Alle transaksjoner i kontanter skal føres, og kontantbeholdningen skal jevnlig telles opp, og sjekkes mot saldoen på denne kontoen. Har bedriften en kasse med kontantbeholdning, så skal man jevnlig gjøre kasseoppgjør.

Hva er kassebeholdning?

Dette er kontoen for kontanter, «cash» i kassa.

Kassebeholdningen forklarer mengden av faktiske kontanter som virksomheten er i besittelse av på et bestemt tidspunkt.

Alle transaksjoner i kontanter skal føres, og kontantbeholdningen skal jevnlig telles opp, og sjekkes mot saldoen på denne kontoen. Har bedriften en kassekonto, så skal man jevnlig gjøre kasseoppgjør.

Hva er en kassebeholdning?