Kontogruppe: Kontogruppe 20 - Egenkapital

Denne kontoen brukes hvis et underskudd/negativ opptjent egenkapital er større enn beløpet som står på konto 2050. I så fall føres resterende beløp her etter at 2050 er i null.

Utgifter et ENK har i forbindelse med privat bruk av næringsbil bokføres på denne kontoen. Dette gjelder bare hvis kjørelengde er mer enn 6000 km/året.

Siden kjørelengden er så høy vil det være mest vanlig å benytte kilometergodtgjørelse ved bruk av næringsbil.

Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak.

Har du et enkeltpersonforetak skal du betale forskuddsskatt, beløpet du skal betale baserer seg på det du forventer av overskudd ved årsslutt. Dette er inntekter du ikke automatisk blir trukket skatt for, og må derfor søke om dette (unngå å sitte igjen med en meget høy restskatt pga. manglende betaling av forskuddsskatt).

Vanligvis fordeles denne summen seg over fire regninger i løpet av året.

Søk eller endre forskuddsskatt via skatteetaten sine sider.

Privat uttak av kontanter/overføring i bank fra firma til privatbankkonto i et enkeltpersonforetak. Mange bruker 206x-kontoserien som mellomregningskontoer i et enkeltpersonsforetak.

Når du i et enkeltpersonforetak skal gjøre et privatuttak (å betrakte det som lønn), kan føringen se se slik ut:

 • Kredit 1920 eller 1930 (Benytt bedriftskontoen i regnskapet)
 • Debet 2060 Privatuttak

Kjøper du eller legger ut for noe privat kan føringen bli:

 • Debet kostnadskonto (Eks. 6800 hvis du kjøper kontorutstyr)

Eksempler:

 • Overføre til seg selv, lønn enkeltpersonsforetak, privat utlegg, lagt ut privat, kontantuttak

Andre relevante artikler:

Egenkapital er den delen av kapitalen som eierne i virksomheten har skutt inn selv, og/eller er opptjent gjennom drift og reinvestert i bedriften.

Egenkapital kan også beskrives som en virksomhets eiendeler minus gjeld. Egenkapital består av innskutt og opptjent egenkapital som blir oppgjort hvert år i forbindelse med årsregnskapet. Dette vil si at i slutten av hvert år setter man opp hvor stor egenkapitalen er, som kan sammenliknes med året før.

Eksempel på føring av resultatet:

For enkeltpersonforetak (DA og forening kan bruke den samme)

 • Overskudd skal føres D 8800 og K 2050
 • Underskudd skal føres D 2050 og K 8800

For Aksjeselskap

 • Overskudd skal føres D 8960 K 2050.
 • Underskudd skal føres D 2080 og K 8990

Til slutt skriv ut Balanserapport og Resultatrapport på nytt og kontroller dem.

Les mer om egenkapital.

Små foretak benytter ikke denne kontoen ofte.

Dersom det er en forskjell mellom aksjekursen ved oppstart av selskapet og dagens aksjekurs i firmaet kan man bruke denne kontoen.

Overkurs anses som fri egenkapital. Det vil si at man for eksempel kan ta dette ut av selskapet som utbytte senere.

Når man stifter et aksjeselskap bruker man denne kontoen for innbetaling av aksjekapital, og det må minst være på kr. 30.000,-. Det er lett å forveksle denne kontoen med 2050 Annen egenkapital. Den kontoen benyttes når man gjennomfører årsavslutning , firmaets overskudd/underskudd overføres til annen egenkapital (konto 2050).

Eksempel på føring av resultatet:

For enkeltpersonforetak (DA og forening kan bruke den samme)

 • Overskudd skal føres D 8800 og K 2050
 • Underskudd skal føres D 2050 og K 8800

For Aksjeselskap

 • Overskudd skal føres D 8960 K 2050
 • Underskudd skal føres D 2080 og K 8990

Til slutt skriv ut Balanserapport og Resultatrapport på nytt og kontroller dem.