Kontogruppe: Kontogruppe 21 - Avsetning for forpliktelser

Her bokføres avsetning av inntektsføring og periodisering av separate garantiytelser. Det vil si garantier som går utover lovpålagt garanti ved salg av varer.

Kontoen brukes veldig lite da de aller fleste benytter seg av innskuddsbasert pensjonsordning. Da er det banken eller forsikringsselskapet som står for de fremtidige pensjonsutbetalingene.