Kontogruppe: Kontogruppe 21 - Avsetning for forpliktelser

Her bokføres avsetning av inntektsføring og periodisering av separate garantiytelser. Det vil si garantier som går utover lovpålagt garanti ved salg av varer.

Utsatt skatt er en prosentsats av differansen mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Prosenten endres fra år til år, se oppdatertes satser på Regjeringen.no: Les mer

Hva er utsatt skatt? Les mer

Kontoen brukes veldig lite da de aller fleste benytter seg av innskuddsbasert pensjonsordning. Da er det banken eller forsikringsselskapet som står for de fremtidige pensjonsutbetalingene.