Kontogruppe: Kontogruppe 22 - Annen langsiktig gjeld

Her føres gjeld selskapet (AS) har til eiere, for eksempel når eller om eier har gitt langsiktig lån til selskapet.

Eksempler: lån, gjeld, eiere, langsiktig, gjeld til eier, gjeld til eier
private utlegg, privat.

Her føres gjeld bedriften har til ansatte der lånet har en løpetid på over 1 år.

Eksempler: lån, gjeld, utlegg

Her føres pantelån. Pantelån er et alternativ til forbrukslån hvor man tar opp lån med sikkerhet i verdigjenstander.