Kontogruppe: Kontogruppe 22 - Annen langsiktig gjeld

Her føres gjeld selskapet (AS) har til eiere, for eksempel når eller om eier har gitt langsiktig lån til selskapet.

Her føres pantelån. Pantelån er et alternativ til forbrukslån hvor man tar opp lån med sikkerhet i verdigjenstander.