Kontogruppe: Kontogruppe 25 - Betalbar skatt

Denne kontoen brukes til avsetning i balansen som viser den beregnede skatten for nåværende regnskapsår som man forventer at blir utlignet.

Eksempler: betalbar skatt, ikke fastsatt, avsetning, skatteoppgjør.