Kontogruppe: Kontogruppe 26 - Skattetrekk og andre trekk

Kontoen kan benyttes til andre trekk i den ansattes lønn dersom det ikke er noen andre kontoer egnet i kontogruppe 26.

Her føres trygdetrekk som arbeidsgiveren gjør på vegne av den ansatte. Ved tilbakekreving av feilaktige trygdeutbetalinger skal denne kontoen brukes.

Her føres påleggstrekk/utleggstrekk. Når en arbeidsgiver er blitt pålagt av det offentlige å trekke den i ansattes lønn, så brukes denne kontoen.

Les om utleggstrekk her og hvilke lover og regler som gjelder.

Her føres forskuddstrekk (trukket skatt) av lønn som utbetales til de ansatte. Skyldig skattetrekk bør settes inn på egen bankkonto, for eksempel konto 1950.

Når en avgiftstermin skal gjøres opp, så skal denne kontoen stemme med terminbeløpet. Betaling av forskuddstrekk skal gjøre 6 ganger i året. For eksempel januar og februar, med forfall 15. mars.

Eksempler: forskuddstrekk, termin, forskudd.

Les mer om skatt.