Kontogruppe: Kontogruppe 27 - Skyldige offentlige avgifter

Her føres skyldig arbeidsgiveravgift. Dette føres vanligvis sammen med utbetaling av lønn.

Det som føres på denne kontoen skal være med på terminbeløpet som skal betales til det offentlige, 6 ganger i året eks. januar og februar som har forfall 10. mars.

Eksempler:

  • Lønn, arbeidsgiveravgift (aga), skatt,

Oppgjørskonto for mva. Det bedriften er skyldig eller har til gode i mva blir ført her. Summeringen og bokføringen skjer automatisk når man gjennomfører en mva-avslutning. Mva-meldingen kan også bli sendt til Altinn automatisk.

Innbetalingen eller utbetalingen for mva-oppgjøret, føres mot denne kontoen. Bankkontoen pengene kom inn eller ut fra blir motkonto.