Kontogruppe: Kontogruppe 30 - Salgsinntekt, avgiftspliktig

Uttak av tjenester som bedriften til vanlig selger, men som tas ut til privat bruk eller andre formål enn vanlig salg. Denne kontoen gjelder uttak av tjenester som er avgiftspliktig.