Kontogruppe: Kontogruppe 31 - Salgsinntekt, avgiftsfri

Uttak av tjenester som bedriften til vanlig selger, men som tas ut til privat bruk eller andre formål enn vanlig salg. Denne kontoen gjelder uttak av tjenester som er avgiftsfrie.

Uttak av varer som bedriften til vanlig selger, men som blir brukt til andre formål enn vanlig salg. Denne kontoen gjelder uttak av varer som er avgiftsfrie.

Salgsinntekter bedriften har på varer som går til kunder, som er avgiftsfritt. Dette vil si varer som er kjøpt inn fra leverandør som videreselges.