Kontogruppe: Kontogruppe 32 - Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet