Kontogruppe: Kontogruppe 33 - Offentlig avgift vedrørende omsetning