Kontogruppe: Kontogruppe 34 - Offentlig tilskudd/refusjon

Offentlige tilskudd er en overføring av et økonomisk gode fra det offentlige til et foretak mot at foretaket oppfyller visse betingelser.

Overføring uten betingelser er gaver og faller utenfor tilskuddsbegrepet. Offentlig tilskudd for tjenester føres mot konto 3440.