Kontogruppe: Kontogruppe 38 - Gevinst ved avgang av anleggsmidler. Verdiendring