Kontogruppe: Kontogruppe 40 - Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata

Kostnader som frakt, toll og spedisjon ifbm. varekjøp.

Eksempler:

Fortollingsgebyrer, tollbehandlingsbegyrer, tollkostnader, innførsel