Kontogruppe: Kontogruppe 40 - Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata

Innkjøp av varer, råvarer og halvfabrikata som skal videreforedles, middels mva-sats.

Typiske eksempler er varer du kjøper inn for videresalg. Et eksempel er om du driver kafé og kjøper inn kaffebønner for å lage kaffe som selges i kaféen.