Kontogruppe: Kontogruppe 43 - Forbruk av innkjøpte varer for videresalg

Utgifter som påløper ved varekjøp (ferdig tilvirkede varer) kan føres på denne kontoen. Kontoen blir brukt hvis du ønsker å skille ut denne typen kostnad fra varekjøpet som man som regel bokfører på konto 4300.

Eksempler:
Fortollingsgebyrer, tollbehandlingsbegyrer, tollkostnader, innførsel

Innkjøp av varer for videresalg med høy mva. Her kan du føre varekjøp for videresalg, det vil si varer som er ferdig tilvirkede.

Et eksempel kan være en møbelbutikk som kjøper en sofa for videresalg kan føres på denne kontoen.