Kontogruppe: Kontogruppe 50 - Lønn til ansatte

Her føres kostnad på feriepenger når de opptjenes gjennom året . Motkontoen blir 2940 – Skyldige feriepenger som da utbetales neste år. Kostnaden oppstår i regnskapet når de opptjenes og ikke når de utbetales.

Dette er en konto for avsetning av lønnskostnader der kostnaden er oppstått, der lønnen ikke er utbetalt. Dette gjelder eksempelvis når alle timer for en måned utbetales måneden etter at de er opptjent, slik at du får riktig lønnskostnad i riktig periode.

Lønnskostnader som ennå ikke er bokført i perioden, ofte ved årsskifte. Dette kaller vi periodisering, som handler om å få inn alle kostnader i riktig periode.