Kontogruppe: Kontogruppe 52 - Fordel i arbeidsforhold

Motkontoen til 52xx-kontoene.

Konto «5290 – Motkonto for gruppe 52». Med gruppe mener vi alle kontoene som starter på 52xx. Summen av disse kontoene skal stemme med summen på konto 5290 på slutten av året. Dette blir da avstemmingskontoen for alt som innberettes av skattepliktige naturalytelser. Dette kan virke/er komplisert og det blir ofte gjort i et lønnssystem.

Ansattes fordel ved privat ulykkesforsikring som arbeidsgiveren dekker føres her. Dette er opplysningspliktig, og det beregnes arbeidsgiveravgift av dette.

Motkontoen er alltid konto 5290 – Motkonto for gruppe 52. Med gruppe mener vi alle kontoene som starter på 52xx. Summen av disse kontoene skal stemme med summen på konto 5290 på slutten av året. Dette blir da avstemmingskontoen for alt som innberettes av skattepliktige naturalytelser. Dette kan virke komplisert og det blir ofte gjort i et lønnssystem.

Kontakt oss om du trenger et lønnssystem.

Eksempler: IF forsikring, Trygg forsikring, Frende, Fremtind, Storebrand, Gjensidige, DNB forsikring, Codan forsikring, KLP Bedriftsforsikring

Betaler arbeidsgiver forsikring (gruppelivsforsikring) som både gjelder privat og i jobb er dette en skattepliktig fordel. Dette er da opplysningspliktig, det skal beregnes skatt og arbeidsgiveravgift av dette.

Motkontoen er alltid konto 5290 – Motkonto for gruppe 52. Med gruppe mener vi alle kontoene som starter på 52xx. Summen av disse kontoene skal stemme med summen på konto 5290 på slutten av året. Dette blir da avstemmingskontoen for alt som innberettes av skattepliktige naturalytelser. Dette kan virke komplisert og det blir ofte gjort i et lønnssystem.

Eksempler: Helseforsikring, behandlingsforsikring, reiseforsikring, IF forsikring, Trygg forsikring, Frende, Fremtind, Storebrand, Gjensidige, DNB forsikring, Codan forsikring, KLP Bedriftsforsikring

Betaler arbeidsgiver for avisabonnement som ikke er «nødvendig» ifht. arbeid kalles dette for fri avis. Dette anses som en skattepliktig gode/fordel den ansatte må skatte av.

Ansattes fordel av fri telefon og annen elektronisk kommunikasjon føres her.

Eksempler: Telefon, mobil, mobiltelefon, smarttelefon, firmatelefon.

Ansatte som får bil til sin disposisjon av arbeidsgiver. Dette kalles fri bil og man kan bruke bilen både privat og i jobb. Dette er en skattepliktig gode/fordel.