Kontogruppe: Kontogruppe 53 - Annen oppgavepliktig godtgjørelse

Godtgjørelse /honorar/lønn til styret og bedriftsforsamling føres her. Styrehonorar behandles som vanlig lønn, og er ikke næringsinntekt for mottakeren.

Eksempler: Honorar, godtgjørelse, styrehonorar, bedriftsforsamling.