Kontogruppe: Kontogruppe 54 - Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad

Arbeidsgiveravgift som skal beregnes av all lønn, ytelser og goder når lønnen blir utbetalt blir ført her. Alle kommuner i Norge er satt opp med en sats for arbeidsgiveravgift fra 14,1% (Eks. Oslo) til 0% (Eks. Finnmark). Motkontoen til denne kontoen er 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift.