Kontogruppe: Kontogruppe 57 - Offentlig tilskudd vedrørende arbeidskraft

Her føres andre tilskudd som foretaket får til å dekke lønn og andre kostnader til ansatte. Tilskudd kan komme fra offentlige institusjoner, eksempelvis NAV.