Kontogruppe: Kontogruppe 58 - Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft

Refusjon av sykepenger og refunderte ytelser fra NAV, der hvor arbeidsgiver forskutterer sykepenger, permisjonspenger osv. kan føres her.

Beløpet som blir bokført på denne kontoen skal også legges inn i lønnssystemet på Refunderte ytelser fra NAV slik at det blir beregnet negativ arbeidsgiveravgift.