Kontogruppe: Kontogruppe 59 - Annen personalkostnad

Utgifter til overtidsmat til ansatte.

Dette gjelder når de ansatte har arbeidet sammenhengende over 10 timer.

Kostnader relatert til kantine og felles mat til ansatte, som innkjøp av mat og drikke (kaffe, juice etc.)

Skattefrie gaver til ansatte.

For å kunne gi gaven skattefritt må det være en generell ordning i bedriften. Det er ikke lov å gi gaven i form av kontanter. Et gavekort som ikke kan omgjøres til kontanter vil imidlertid bli godtatt. Det er også beløpsgrenser og ved spesielle anledninger.

Les mer om satsene på Altinn sine sider.