Kontogruppe: Kontogruppe 60 - Av- og nedskrivning

Avskrivninger for immaterielle eiendeler. Immaterielle eiendeler er verdier i selskapet som ikke er fysiske gjenstander man kan ta på, som for eksempel forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter.

Immaterielle eiendeler handler altså om at det finnes verdier i en bedrift utenom konkrete fysiske ting man kan ta på som bygninger og maskiner. Selv om disse eiendelene ikke er fysiske, har de en verdi og er derfor en viktig del av bedriftens eiendeler. For eksempel når du skal gjennomføre avskrivninger av goodwill fører du konto 6020 til debet (kostnad) og kredit 1080 (reduksjon av regnskapsmessig verdi).

Les mer om immaterielle eiendeler.

Avskrivninger for transportmidler, maskiner og inventar. Det vil si biler, innredning, og maskiner av stor verdi. Innkjøp/investeringer på over kr 30.000 og som har en levetid på over 3 år (anleggsmidler) skal aktiveres i balansen, det vil si at den føres inn som en eiendel på en 1xxx-konto. Når du skal gjennomføre avskrivninger fører du konto 6010 til debet (kostnad) og kredit 1xxx (reduksjon av regnskapsmessig verdi).

PS: Nedre grense for å kostnadsføre anleggsmidler økte fra kr 15.000 til kr 30.000 fra 01.01.2024.