Kontogruppe: Kontogruppe 62 - Energi, brensel og vann vedrørende produksjon

Benytter du noe annet enn strøm/drivstoff som eks. ved, gass, parafin for å produsere varer kan du føre dette mot denne kontoen. Brukes disse alternative energikildene til oppvarming kan du føre dette på en egen konto i 634x-serien. Opprett da en egen konto slik at du kan se hvor mye du bruker av de ulike energikildene.

Eksempler

Ved til vedfyrt pizzaovn. Propan til gassesse.

Her fører du kostnader til vann som brukes til produksjon. Vannavgift som har å gjøre med næringslokaler/kontor føres på konto 6320.

Her fører du bensin og diesel som brukes til produksjon. Bensin og diesel som brukes internt til egne transportmidler føres på konto 7000. Det er ikke mva-fradrag for personbiler, kun yrkesbiler (grønne skilter).

Om du har store produksjonslokaler kan du få egen regning på bruk av elektrisitet tilknyttet produksjonen. Regningen kan da føres på denne kontoen.

Vanlig strømregning som ikke gjelder produksjon føres på konto 6340. Mange ønsker ikke å splitte ut dette da man gjerne deler areal med produksjon og kontor. Da føres som regel hele regningen på konto 6340.

Eksempler

Regning på strøm til produksjonsutstyr.